نویسنده = طلعت‌الشریعه فیروزجائیان.
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 41-60

طلعت‌الشریعه فیروزجائیان.؛ مجتبی فیروزجائیان؛ علی اصغر فیروزجائیان؛ مجتبی احمدی نوذری