کلیدواژه‌ها = بانک
تعداد مقالات: 2
1. تحقق قرارداد روانشناختی و حمایت سازمانی:چالش انگیزشی کارکنان حرفه ای

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 117-132

میر علی سیدنقوی؛ محبوبه عرب


2. تأملی بر بیگانگی از کار زنان در پرتو سقف شیشه‌ای

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 105-130

حسین دامغانیان؛ لاله جمشیدی؛ سعیده خبازکار