کلیدواژه‌ها = مشارکت
تعداد مقالات: 5
1. بازی سازی رفتاری، سازوکاری نوین برای بهسازی رفتار سازمانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 207-226

محبوبه زَیـّانی؛ امیر هوشنگ تاج فر


2. نقش اعتماد عمومی در توسعه مشارکت شهروندان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 23-46

حاجیه رجبی فرجاد؛ کرم‌اله دانش‌فرد؛ محمد مهدی مظاهری؛ علیرضا شیروانی


3. امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در دانشگاه هوایی شهید ستاری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 47-66

محمدعلی فلاح؛ علیرضا کسرائی؛ ماندانا مومنی؛ امین رجبی تاج امیر