کلیدواژه‌ها = اعتماد سازمانی
مدل‌سازی پیشایندهای ارتقای گشودگی کارکنان برای پذیرش تغییر

دوره 10، شماره 3، آبان 1399، صفحه 184-207

10.22034/jhrs.2020.127365

صمد بارانی؛ منیژه احمدی؛ محمد فلاح؛ حمیدرضا افشاری


بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 103-128

سعید جعفرنیا