اگر دوباره جوان می ‏شدم: پدیدارشناسی تجارب شغلی اعضای ‏هیئت‏ علمی بازنشسته دانشگاه‏‏های اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22034/jhrs.2024.189979

چکیده

زمینه و هدف: یکی از دغدغه‌های سازمان‌های دانش‌محور، بَعد از بازنشستگی کارمندان ماهرشان، اطمینان از این موضوع است که دانش آن‌ها در سازمان حفظ شود. به‌ویژه این موضوع در خصوص اعضای هیئت‌علمی بازنشسته دانشگاه که کوله‌باری از تجربیات مفید و دانش آشکار و ضمنی فراوانی دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در همین راستا، یکی از سؤال‌های کلیدی این است که چگونه می‌توان از ذخیره گرانبهای دانش و سواد این فرهیختگان که با سختی فراوان، در طول سال‌های فعالیت آن‌ها اندوخته شده است، بهره‌مند شد؟ هدف از پژوهش حاضر مطالعه کیفی تجربه زیسته اعضای هیئت‌علمی بازنشسته در طول سال‌های اشتغال آن‌هاست.
روش: در این پژوهش با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی هوسرل، ۱۷ نفر از اعضای هیئت‌علمی بازنشسته دانشگاه‌های اصفهان با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، به‌عنوان شرکت‌کننده انتخاب شدند. تعداد نهایی شرکت‌کنندگان از طریق اشباع نظری تعیین شد. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به تجربیات شرکت‌کنندگان، از مصاحبه‌های عمیق استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل مصاحبه‌ها نیز به‌کمک روش کلایزی انجام گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها به شناسایی پنج مضمون اصلی انجامید که عبارت‌اند از: پایبندی به هنجارها و خطوط قرمز دانشگاه؛ تعادل فرد، کار و زندگی؛ تغییر نوع نگاه از کمیت به کیفیت؛ آمادگی برای زندگی بَعد از بازنشستگی؛ توسعه مهارت‌های ارتباطی. همچنین با تحلیل نتایج، ۱۶ مضمون فرعی به‌دست آمد.
نتیجه‌گیری: از بُعد نظری، نتایج این پژوهش به توسعه مفاهیم مرتبط با مدیریت دانش و به‌طور خاص، به اشتراک‌گذاری دانش اعضای هیئت‌علمی بازنشسته کمک می‌کند. از بُعد کاربردی، نتایج به‌دست‌آمده این قابلیت را دارد که هم در سطح فردی (برای اعضای هیئت‌علمی جوان‌تر)، هم در سطح دانشگاه (برای مدیران عالی دانشگاه) و هم در سطح ملی (برای سیاست‌گذاری‌های کلان وزارت علوم) استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

If I Were Young Again: Phenomenology of Career Experiences of Retired Faculty Members of Isfahan Universities

نویسنده [English]

  • Reza Salehzadeh
Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: One of the concerns of knowledge-based organizations after the retirement of their skilled employees is to ensure that their knowledge is retained by the organization. This issue is especially important for retired university faculty members who have extensive experience and a lot of explicit and implicit knowledge. In this regard, one of the key questions is how to take advantage of precious knowledge and literacy of these intellectuals, which has been created with great difficulty during their years of activity? The purpose of the current research is to qualitatively examine the lived experience of retired faculty members during their working years.
Methodology: Using Husserl's descriptive phenomenology, 17 retired faculty members of Isfahan universities were chosen as participants using purposive sampling. The total number of participants was determined through theoretical saturation. In-depth interviews were used in order to collect information about the experiences of the participants. The interviews were analyzed using Colaizzi's method.
Findings: The results identified five main themes including adherence to university norms and red lines, personal, work and life balance, shifting focus from quantity to quality, preparing for life after retirement, and developing communication skills. Besides, the results identified 16 sub-themes.
Conclusion: From a theoretical point of view, the results of this study contribute to the development of concepts on knowledge management and especially knowledge sharing among retired faculty members. Practically, the results obtained can be used at the individual level (i.e., for younger faculty members), at the university level (i.e., for university administrators), and at the national level (i.e., for major policy making at Ministry of Science).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lived experience
  • University
  • Retirement
  • Faculty member
  • Phenomenology
ابراهیم‏زاده ‏دستجردی، رضا؛ قائدامینی هارونی، عباس؛ صادقی ده‏چشمه، مهرداد؛ موسویان، سید رحیم (1400). تجربه زیسته استادان دانشگاه شهرکرد از تعارض کار و خانواده: مطالعه پدیدارشناسی، مطالعات منابع انسانی، 11(1)، 73- 101.
ایزدخواه، فاطمه؛ غفاری، محتشم؛ محبی، سیامک؛ قارلی پور، ذبیح‏اله و احمدی، زهره (1398). نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت‏علمی دانشگاه علوم پزشکی قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(9)، 69- 79.
بابایی، زهرا؛ دهقانی، محسن؛ باباخانی، بابک و نجفی‏مهری، سهیل (1399). تجارب زیسته بیماران مبتلا به کمر درد مزمن، پژوهش پرستاری، 15(4)، 43- 57.
بارانی، صمد؛ فقیهی، ابوالحسن و نجف‏بیگی، رضا (1396). آسیب‏شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 12(46)، 1-20.
پاشایی یوسف‏کندی، عزیزه و حسنی، محمد (1400). پدیدارشناسی تجربه زیسته رهبری آموزشی مدیران گروه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 23(92)، 131- 152.
جعفرزاده، اعظم؛ سلطانی، اصغر و دانشمند، بدرالسادات (1400). تجربه زیسته اعضای هیئت‏علمی از تعامل استاد ـ دانشجو در محیط‌های دانشگاهی. جامعه‏شناسی آموزش و پرورش، 7(1)، 193- 206.
حیدری، مهدی؛ ابوالقاسمی، محمود و محمدی چابکی، رضا (1396). ارزیابی اخلاق حرفه‏ای تدریس اعضای هیئت علمی. اخلاق در علوم و فناوری، 12(3)، 65- 72.
خاوری، ندا؛ آفرینش خاکی، اکبر؛ شریفی‏فر، فریده و قاسمعلی‏پور، حسن (1402). طراحی الگوی تجربه شغلی منابع انسانی و برنامه‏ریزی راهبردی در سازمان‏های ورزشی. مدیریت ارتقای سلامت، 12(2 )، 50-6.
دانایی‌فرد، حسن؛ خائف‏الهی، احمدعلی و خداشناس، لیلاسادات (1391)، فهم جوهره تجربه بازنشستگی کارکنان در بخش دولتی؛ پژوهشی پدیدارشناسانه. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 6(2)، 153- 176.
سبک‏رو، مهدی؛ کایدیان، آذین و حسینی، الهه (1400). شناسایی ریسک نگهداشت اعضای هیئت علمی. آموزش علوم دریایی، 8(24)، 1-17.
سعیدی، رضا (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی در دوران بازنشستگی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی .
سیدحاتمی، سیدشهاب‏الدین؛ نامور، یوسف؛ سلیمانی، توران و زاهدبابلان، عادل (1397). فراتحلیل عوامل اثرگذار بر بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه. پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، 24(4)، 99-121.
سیدنقوی، میرعلی؛ الوانی، سید مهدی؛ کوشکی جهرمی، علیرضا و صدفی موسوی، سیده ساناز (1402)، طراحی چارچوب تصمیم‌گیری اشتغال پل با رویکرد فراترکیب، مطالعات منابع انسانی، 13(2)، 1-23.
صادق‏زاده، نازنین؛ ابراهیم‌پور، علیرضا؛ ربیعی، مهناز و درمان، فائزه (1400). تجربه زیسته استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش‏ها. روان‌شناسی فرهنگی، 5(1)، 258- 282.
صدر، فروغ و غلامی، عبدالخالق (1395). بررسی عوامل مؤثر بر بازنشستگی پیش از موعد کارکنان کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد، مجله تحقیقات جدید در علوم انسانی، 2، 37- 51.
ضیابری، لیلا؛ اعتباریان خوراسگانی، اکبر؛ پیکانی، مهربان و زمانی‏مقدم، افسانه (1397). تدوین مدل مدیریت بازنشستگی با رویکرد ترکیبی (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران). مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 9(36)، 41- 74.
عابدینی، هاجر؛ رهنورد، فرج‏اله و هرمانی گلوزان، علی اکبر (1400). طراحی مدل شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دانشی سازمان‌های دانش‌بنیان در بخش دولتی. مطالعات منابع انسانی، 11(4)، 1-24.
عطارزاده، مجتبی (1384). ناکارآمدی دانشگاه در روند پیشرفت علمی و فرهنگی کشور. مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 9(1)، 47-80.
کوهپایه‏زاده، فاطمه؛ معتمدی، عبداله؛ درتاج، فریبرز؛ اسکندری، حسین و فرخی، نورعلی (1398). اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر معنادرمانگری بر امید و نشاط معلمان بازنشسته. مجله علوم روان‌شناختی، 18(77)، 509- 517.
محمدی، فرشته؛ اندرامی، سیده آتنا؛ نصیری، ابراهیم و مرزبند، رحمت‏اله (1400). رابطه سلامت معنوی با احساس پیری در معلمان بازنشسته ساری. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)، 31(197)، 132- 142.
مشایخ، فرحناز؛ کریمی، فریبا و شاه‏طالبی، بدری (1398). آسیب‏شناسی اخلاق حرفه‏ای اعضای هیئت علمی. پژوهش‏های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی)، 9(3)، 237- 258.
موسایی، میثم (1383). آثار اجتماعی و روحی بازنشستگی اعضای هیئت‏علمی: مورد مطالعه در دانشگاه تهران، مجله مدرس علوم انسانی، 8(20)، 157- 180.
نوبهار، منیر (1391). چالش‏های موجود در انتقال به بازنشستگی از دیدگاه پرستاران بازنشسته. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 1(2)، 91- 124. 
Abbott, D. & Wilson, G. (2014). Climate change: lived experience, policy and public action, International Journal of Climate Change Strategies and Management, 6(1), 5-18.
Akinwale, O.E., Kuye, O.L. & Akinwale, O.E. (2023). Trajectory of brain-drain and quality of work-life amongst Nigeria’s university lecturers: academic staff union of universities (ASUU) incessant strike in retrospect. International Trade, Politics and Development, ahead-of-print.7(2), 115- 137.
Amorim, W., Fischer, A. & Fevorini, F.B. (2019), Workers age 50 and over in the Brazilian labor market: is there ageism?, Revista de Gestão, 26(2), 161-179.
Asonibare, J. B. & Oniye, A. (2008), Retirement and Retirement Counseling: Issues and Challenges, African Journal of Education and Developmental Studies, 5(2), 1-17.
Atchley, R.C. (1999). Continuity and Adaptation in Aging: creating Positive Experiences, John Hopkins University Press, Baltimore, MD.
Avery, D.R., McKay, P.F. & Wilson, D.C. (2007), Engaging the aging workforce: the relationship between perceived age similarity, satisfaction with co-workers, and employee engagement, Journal of Applied Psychology, 92(6), 1542-1556.
Behizadeh, N. (2023). Complexities in social justice teacher preparation: A CHAT analysis of a preservice teacher navigating university and school contexts. Teaching and Teacher Education, 121, 103912.
Birdsey, B. & Joseph, L. (2021). Plurality of perspective: Doctor-parents of deaf children in a low-to middle-income country, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 142, 110610.
Boice, R. (1992). The New Faculty Member: Supporting and Fostering Professional Development, Jossey-Bass; First Edition.
Botey, M., Vaquero-Diego, M., & Sastre, F. J. (2020). Perceived emotional intelligence of university professors based on the nature of the subject taught. Technological Forecasting and Social Change, 161, 1-10.
Bruggen, E.C., Post, T. & Schmitz, K. (2019). Interactivity in online pension planners enhances engagement with retirement planning – but not for everyone, Journal of Services Marketing, 33(4), 488-501.
Cahill, M., Galvin, R. & Pettigrew, J. (2019). The transition to retirement experiences of academics in ‘higher education’: a meta-ethnography, The Gerontologist, 59(3), 177-195.
Cahill, M., Galvin, R. & Pettigrew, J. (2022). Being an academic retiree: a qualitative, follow-up study of women academics in the Republic of Ireland, Irish Journal of Occupational Therapy, 50(1), 42-50.
Charmaz, K. (2014). Constructing Grounded Theory, second ed., California, Thousand Oaks.
Chen, J. & Cooper-Thomas, H.D. (2023). Finding one's own way: how newcomers who differ stay well, Evidence-based HRM, 11(2), 143-157.
Clarke, J. S., & Holt, R. (2019). Images of entrepreneurship: Using drawing to explore entrepreneurial experience. Journal of Business Venturing Insights, 11, e00129.
Collins, J. (2011). It’s all in here! How do we get it out?, Human Resource Management International Digest, 19(5).
Conelius, J. (2015). A woman’s experience: living with an implantable cardioverter defibrillator. Applied Nursing Research, 28(2), 192–196.
Coppola, M., Russolillo, M. & Simone, R. (2020). On the management of retirement age indexed to life expectancy: a scenario analysis of the Italian longevity experience, Journal of Risk Finance, 21(3), 217-231.
Cutts, Q. M. (2020). More than casual concern: Critical Black pedagogical excellence and the Asa G. Hilliard, III teacher preparation framework. International Journal of Qualitative Studies in Education, 33(7), 709e728.
Davies, E. & Jenkins, A. (2013). The work to retirement transition of academic staff: attitudes and experiences, Employee relationship, 32(3), 322-338.
Davis, E. & Cartwright, S. (2010). Psychological and Psychosocial Predictors of Attitudes to Working Past Normal Retirement Age, Employee Relations. 33(3), 249-268.
Dieumegard, G., Nogry, S., Ollagnier-Beldame, M., & Perrin, N. (2021). Lived experience as a unit of analysis for the study of learning. Learning, Culture and Social Interaction, 31, 100345.
Dornelles, M., & Crispim, S. F. (2021). Emotional intelligence of university professors: A comparative study between Brazilian public and. private sector education. International Journal of Higher Education, 7(e021016), 1-16.
Eidizadeh, R., Salehzadeh, R. & Chitsaz Esfahani, A. (2017). Analysing the role of business intelligence, knowledge sharing and organisational innovation on gaining competitive advantage, Journal of Workplace Learning, 29(4), 250-267.
Farrell, E. (2020). Researching Lived Experience in Education: Misunderstood or Missed Opportunity?, International Journal of Qualitative Methods, 19, 1-8.
Frins, W., van Ruysseveldt, J., van Dam, K., & van den Bossche, S. N. J. (2016). Older employees’ desired retirement age: a JD-R perspective. Journal of Managerial Psychology, 31(1), 34 – 49.
George, R. & Maguire, M. (2020). Academics ‘staying on’ post retirement age in English university departments of education: opportunities, threats and employment policies, British Journal of Educational Studies, 69(4), 1-18.
Giraldo, M. C. B., Toro, O. N. P., Arias, A. V., Arias, M. L. B., & Piedrahita, L. B. (2022). Research trends of the knowledge-based economy: A bibliometric study. Intangible Capital, 18(2), 290-313.
Hartnell, C. A., Ou, A. Y., Kinicki, A. J., Choi, D., & Karam, E. P. (2019). A meta-analytic test of organizational culture’s association with elements of an organization’s system and its relative predictive validity on organizational outcomes. Journal of Applied Psychology, 104(6), 832–850.
Hasnol, P.M., Salleh, P.H., & Baha, R. (2020). Retirement concerns and financial literacy in Brunei, International Journal of Sociology and Social Policy, 40(3/4), 342-365.
Hershenson, D.B. (2016). Reconceptualizing retirement: a status-based approach, Journal of Aging Studies, 38, 1-5.
Hertha, B. & Rees, S. (2017). Transitions to retirement – Learning to redesign one’s lifestyle. Research on Ageing and Social Policy, 5, 32-56.
Hofer - Alfeis, J. (2008). Knowledge management solutions for the leaving expert issue, Journal of Knowledge Management, 12(4), 44-54.
Insin, N., Tanasugarn, C. & Benjakul, S. (2022). A Healthy Retirement Program for Thai government teachers: a quasi-experimental and comparison groups study, Journal of Health Research, 36(1), 127-139.
Institute of Economic Affairs (2013). Retirement has a detrimental impact on mental and physical health, a new study has found, Quality in Ageing and Older Adults, 14(3).
Johnson, C. & Bonhamc, S. H. (1980). Woman and Retirement: A Study and Implications, Family Relations, 29(3), 380-385.
Kaskie, B. (2017). The academy is aging in place: assessing alternatives for modifying institutions of higher education, The Gerontologist, 57(5), 816-823.
Keller, J. (2015). Attitude Is Everything: Change Your Attitude, Change Your Life, Collins; 1st edition.
Koc-Menard, S. (2009). Knowledge transfer after retirement: the role of corporate alumni networks, Development and Learning in Organizations, 23(2), 9-11.
Kornienko, A. (2015). University education in the development of knowledge-based society: network technologies of scientific research and cyberscience as factors of education professionalization. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 206, 359-364.
Lim, V.K.G. (2003). An empirical study of older workers’ attitudes towards the retirement experience, Employee Relations, 25(4), 330-346.
Liu, G., Tsui, E. & Kianto, A. (2021). Knowledge-friendly organizational culture and performance: A meta-analysis, Journal of Business Research, 134, 738-753.
McDaniel, J.E., Anderson, B.B. & Jeffries, J. (2021). Professor Hamlet’s dilemma: to retire or not to retire?, Journal of Applied Research in Higher Education, 13(1), 258-271.
McGee, P. L. (2023). The relationship among faculty-to-faculty incivility and job satisfaction or intent to leave in nursing programs in the United States. Journal of professional nursing, 47, 73-80.
Miner, K. N., January, S. C., Dray, K. K., & Carter-Sowell, a. R. (2019). Is it always this cold? Chilly interpersonal climates as a barrier to the well-being of early-career women faculty in STEM. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 38 (2), 226-245.
Močinić, S., Lazarić, L., & Gortan-Carlin, I. P. (2022). Competencies of university teachers and changes for working in the knowledge society. Interdisciplinary Description of Complex Systems: INDECS, 20(4), 429-453.
Musselwhite, C. & Haddad, H. (2018). Older people’s travel and mobility needs: a reflection of a hierarchical model 10 years on, Quality in Ageing and Older Adults, 19(2), 87-105.
Oniye, O. A. (2001). Problem Associated with Retirement and Implications for Productive Adult Life, Nigeria Journal of Gender and Development, 2(1), 55-64.
Pavia, S. & Grima, S. (2019). Retirement Planning: A Literature Review, Grima, S., Özen, E., Boz, H., Spiteri, J. & Thalassinos, E. (Ed.) Contemporary Issues in Behavioral Finance (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis), Emerald Publishing Limited, Leeds, 97-138.
Polat, H., Karakose, T., Ozdemir, T. Y., Tülübaş, T., Yirci, R., & Demirkol, M. (2023). An Examination of the Relationships between Psychological Resilience, Organizational Ostracism, and Burnout in K–12 Teachers through Structural Equation Modelling. Behavioral Sciences, 13(2), 164-184.
Prasad, P., Mills, A.J., Elmes, M., & Prasad, A. (1997). Managing the Organizational Melting Pot: Dilemmas of Workplace Diversity, SAGE Publications, Inc.
Realino, V.J., Cagasan, E., & Gravoso, R.S. (2023). Lived experiences and meanings of the COVID-19 pandemic: A case of the elderly survivors, International Journal of Disaster Risk Reduction, 93, 103772.
Rowe, P.M. (2017). Toward a Model of Work Experience in Work-Integrated Learning, Work-Integrated Learning in the 21st Century (International Perspectives on Education and Society, Emerald Publishing Limited, Leeds, 3-17.
Scanlan, J., Berry, B., Wells, K., & Somerville, J. (2022). Learning from lived experience: Outcomes associated with students' involvement in co-designed and co-delivered recovery-oriented practice workshops, Australian Occupational Therapy Journal, 69(6).
Schein, E. H. (2017). Organizational culture and leadership (5th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
Schermuly, C.C., Büsch, V. & Graßmann, C. (2017). Psychological empowerment, psychological and physical strain and the desired retirement age, Personnel Review, 46(5), 950-969.
Silver, M. & Easty, L.. (2017). Planning for retirement from medicine: a mixed-methods study. Journal of CMAJ OPEN, 5(1), 123-129.
Stewart, V., Campbell, M., McMillan, S.S. & Wheeler, A.J. (2019). Postgraduate work-based learning: a qualitative study, Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 9(4), 637-649.
Stucki, G., & Bickenbach, J. (2019). Health, Functioning and Wellbeing: Individual and Societal. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 100(9), 1788-1792.
Takhsha, M., Barahimi, N., Adelpanah, A. & Salehzadeh, R. (2020). The effect of workplace ostracism on knowledge sharing: the mediating role of organization-based self-esteem and organizational silence, Journal of Workplace Learning, 32(6), 417-435.
Tambellini, E. (2021). Exploring the relationship between working history, retirement transition and women’s life satisfaction, Ageing and Society, 1-30.
Thilagavathy, S. & Geetha S.N. (2021). Work-life balance - a systematic review, Vilakshan - XIMB Journal of Management, ahead-of-print.
Varies, M. K. (2003). The Retirement Syndrome: The Psychology of Letting Go, European Management Journal, 21(6), 707-716.
Vasconcelos da Nóbrega, C. & Helal, D.H. (2023). Social representations of retirement: a study with professors from public higher education institutions, International Journal of Educational Management, ahead-of-print No. ahead-of-print.
Vyncke, B. & Van Gorp, B. (2017). Communicating about raising the retirement age using frames and counterframes, Journal of Communication Management, 21(2), 155-169.
Wang, G. H., Li, J. H., Liu, H., & Zaggia, C. (2023). The association between workplace ostracism and knowledge-sharing behaviors among Chinese university teachers: The chain mediating model of job burnout and job satisfaction. Frontiers in Psychology, 14, 1030043.
Wang, M. (2007). Profiling retirees in the retirement transition and adjustment process: examining the longitudinal change patterns of retirees psychological wellbeing, Journal of Applied Psychology, 92(2), 455-474.
Williamson, M.L., Cook, L., Salmeron, L. & Burton, D. (2010). Retaining nursing faculty beyond retirement age, Nurse Educator, 35(4), 152-155.
Woznyj, H., Banks, G., Whelpley, C., Batchel, J., & Bosco, F. (2020). Job Attitudes: A Meta-Analytic Review and the Creation of a Temporal Theoretical Framework, Academy of Management Proceedings, 2020(1).
Yockey, M. (2019). The effects of work experience on interpretations of recruitment advertisements and organizational attraction, American Journal of Business, 34(2), 58-74.