اصلاح و به روزرسانی راهنمای تدوین مقاله

به منظور نمایه‌سازی نشریه‌ در پایگاه‌های استنادی تغییراتی در راهنمای تدوین مقاله صورت پذیرفته و راهنمای تدوین جدید در قسمت راهنمای نویسندگان سامانه درج شده و قابل دانلود می باشد.