تعداد نویسندگان 507
تعداد مشاهده مقاله 100,923
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 190,173
نسبت مشاهده بر مقاله 334.18
نسبت دریافت فایل بر مقاله 629.71
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 756
تعداد مقالات رد شده 557
درصد عدم پذیرش 74
تعداد مقالات پذیرفته شده 82
درصد پذیرش 11
زمان پذیرش (روز) 119
تعداد پایگاه های نمایه شده 16
تعداد داوران 73

فصلنامۀ «مطالعات منابع انسانی» نشریه‌ای  علمی است که به نشر یافته‌ها و دستاوردهای نوین علمی در حوزۀ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی می‌پردازد و توسط دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران منتشر می‌شود. این فصلنامه در آخرین ارزیابی نشریات علمی که به‌وسیلۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده رتبۀ «ب» (همتراز علمی-پژوهشی سابق) را کسب کرده است و بر اساس بخشنامۀ شمارۀ 11-25685 تاریخ 1398/09/02 این وزارتخانه از این پس با عنوان «نشریۀ علمی» منتشر خواهد شد.


مشخصات نشریه
شاپای الکترونیکی (EISSN):  2783-0624

سال آغاز انتشار: 1390
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی

اعتبار نشریه: رتبه «ب» (معادل علمی-پژوهشی سابق) از سال 98

تناوب انتشار: فصلنامه
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
زبان نشریه: فارسی و چکیدۀ انگلیسی
حوزۀ تخصصی: منابع انسانی و رفتار سازمانی
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
نوع داوری: داوری بدون نام (دست‌کم 2 داور)
متوسط زمان بررسی اولیه: 10 روز
میانگین زمان داوری: 2 تا 3 ماه
نرخ پذیرش مقالات: 12 درصد
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
هزینه بررسی و انتشار: دارد
 رایانامه: mgt.hr.air.uni@gmail.com


 ملاحظات

استادان، پژوهشگران و دانشجویان فرهیخته می‌توانند با ثبت نام در پایگاه نشریه مقالۀ مستخرج از رساله و پژوهش‌های خود را بر پایۀ الگوی ارائه شده در بخش راهنمای نویسندگان تنظیم و ارسال کنند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه منتشر خواهند شد.

- نیاز است در هنگام ارسال مقاله «فرم تعهد اخلاقی» و «فرم تعارض منافع» به وسیلۀ همۀ نویسندگان امضا و در سامانه بارگذاری شود.
- این فصلنامه به قوانین بین‌المللی سوء‌استفاده علمی (شامل تحریف، سرقت ادبی، داده‌سازی، و ...) متعهد است و با هرگونه سوء‌رفتار در طی دورۀ بررسی اولیه و داوری بر اساس دستورالعمل کمیتۀ بین‌المللی اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) برخورد می‌شود.
- برای پذیرش نهایی و انتشار مقاله ضروری است گزارش «سامانۀ همانندجو» نرخ همانندی کمتر از 10 درصد به همراه فایل نهایی مقاله در سامانۀ مجله بارگذاری شود. برای ثبت درخواست خود در سامانه همانندجو لطفا در بخش رایانامه سردبیر آدرس Mgt.hr.air.uni@gmail.com و در بخش شناسه نشریه عبارت TwPxR را وارد کنید.

شماره جاری: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 40، تابستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. منابع انسانی راکد پیشران یا بازدارنده عملکرد سازمان: مروری نظام‌مند

صفحه 1-23

10.22034/jhrs.2021.134030

میر علی سید نقوی؛ محبوبه رشیدی؛ بهروز رضایی منش؛ رضا واعظی


4. طراحی و اعتبارسنجی الگوی دلبستگی شغلی کارکنان صنعت بانکداری

صفحه 71-94

10.22034/jhrs.2021.134037

پیمان اکبری؛ حمزه خواستار؛ یوسف وکیلی؛ سلطانعلی شهریاری


ابر واژگان