تعداد نویسندگان 655
تعداد مشاهده مقاله 196,186
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 288,826
نسبت مشاهده بر مقاله 543.45
نسبت دریافت فایل بر مقاله 800.07
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,124
تعداد مقالات رد شده 846
درصد عدم پذیرش 75
تعداد مقالات پذیرفته شده 134
درصد پذیرش 12
زمان پذیرش (روز) 160
تعداد پایگاه های نمایه شده 22
تعداد داوران 114

فصلنامۀ «مطالعات منابع انسانی» نشریه‌ای  علمی است که به نشر یافته‌ها و دستاوردهای نوین علمی در حوزۀ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی می‌پردازد و توسط دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری با همکاری «انجمن مدیریت رفتار سازمانی» (دارای رتبۀ A) منتشر می‌شود.


مشخصات کلی:

 • نوع نشریه: علمی
 • شاپای الکترونیکی (EISSN): 0624-2783
 • سال آغاز انتشار: 1390
  نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی
 • انجمن همکار در انتشار: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
 • اعتبار نشریه: رتبه «ب» (معادل علمی-پژوهشی سابق) از سال 98
 • رتبه در آخرین ارزیابی وزارت علوم (سال 1400): «ب»
 • تناوب انتشار: فصلنامه
 • وضعیت انتشار: الکترونیکی
 • زبان نشریه: فارسی و چکیدۀ انگلیسی
 • حوزۀ تخصصی: مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
 • روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
 • نوع داوری: داوری بدون نام (دست‌کم 2 داور)
 • متوسط زمان بررسی اولیه: 10 روز کاری
 • میانگین زمان ارزیابی یا پذیرش اولیه: 2 تا 3 ماه
 • نرخ پذیرش مقالات: 12 درصد
 • دیاگرام فرایند ارزیابی مقالات (پیوند)
 • وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
 • هزینه بررسی و انتشار: دارد
 • رایانامه: mgt.hr.air.uni@gmail.com

 • این نشریه از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) پیروی می‌کند و در فرایند ارزیابی و انتشار مقالات بر اساس آیین‌نامه اجرایی پیشگیری و برخورد با تقلب در آثار علمی عمل می‌کند.
 • نیاز است در هنگام ارسال مقاله «فرم تعهد اخلاقی» و «فرم تعارض منافع» به وسیلۀ همۀ نویسندگان امضا و در سامانه بارگذاری شود.
 • برای پذیرش نهایی و انتشار مقاله ضروری است گزارش «سامانۀ همانندجو (ایرانداک)» با نرخ همانندی کمتر از یک درصد از هر منبع به همراه فایل نهایی مقاله و دیگر مستندات مورد نیاز در سامانۀ نشریه بارگذاری شود.
 • برای ثبت درخواست خود در سامانه همانندجوی ایرانداک لطفا در بخش رایانامه سردبیر آدرس Mgt.hr.air.uni@gmail.com و در بخش شناسه نشریه عبارت VVJIHJ را وارد کنید.
 • چنانچه مقاله (یا پژوهش مبنایی آن) از حامی یا تأمین کنندۀ اعتبار پژوهشی برخوردار بوده است درج عبارت تقدیر از آن در صفحه اول مقاله ضروری است.
 • این نشریه تحت مجوز Creative Commons (CC) با نماد زیر فعالیت می‌کند. کاربرد این نماد به معنای مجوز استفاده از اثر با دو شرط است: 1) استناد به نویسنده و 2) استفاده برای مقاصد غیرتجاری. با این مجوز، کاربران از اجازه توزیع، بازآفرینی، تغییر و بازسازی روی اثر اولیه برخوردارند اما فقط برای اهداف غیرتجاری؛ در غیر این صورت باید از سازنده اثر اجازه گرفته شود. 

شماره جاری: دوره 13، شماره 2، تیر 1402 

مقاله پژوهشی

طراحی چارچوب تصمیم‌گیری اشتغال پل با رویکرد فراترکیب

صفحه 1-23

10.22034/jhrs.2023.177023

میر علی سید نقوی؛ سید مهدی الوانی؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ سیده ساناز صدفی موسوی


تبیین مدل مدیریت استعدادهای دیجیتال در صنعت بانکداری ایران؛ رویکردی ترکیبی

صفحه 24-50

10.22034/jhrs.2023.177025

شبنم حیدری؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ علیرضا حسن زاده؛ احمدرضا اعتمادی


ابر واژگان