تعداد نویسندگان 668
تعداد مشاهده مقاله 209,051
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 297,596
نسبت مشاهده بر مقاله 569.62
نسبت دریافت فایل بر مقاله 810.89
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,163
تعداد مقالات رد شده 870
درصد عدم پذیرش 75
تعداد مقالات پذیرفته شده 138
درصد پذیرش 12
زمان پذیرش (روز) 161
تعداد پایگاه های نمایه شده 22
تعداد داوران 114

فصلنامۀ «مطالعات منابع انسانی» نشریه‌ای  علمی است که به نشر یافته‌ها و دستاوردهای نوین علمی در حوزۀ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی می‌پردازد و توسط دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری با همکاری «انجمن مدیریت رفتار سازمانی» (دارای رتبۀ A) منتشر می‌شود.


مشخصات کلی:

 • نوع نشریه: علمی
 • شاپای الکترونیکی (EISSN): 0624-2783
 • سال آغاز انتشار: 1390
  نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی
 • انجمن همکار در انتشار: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
 • اعتبار نشریه: رتبه «ب» (معادل علمی-پژوهشی سابق) از سال 98
 • رتبه در آخرین ارزیابی وزارت علوم (سال 1400): «ب»
 • تناوب انتشار: فصلنامه
 • وضعیت انتشار: الکترونیکی
 • زبان نشریه: فارسی و چکیدۀ انگلیسی
 • حوزۀ تخصصی: مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
 • روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
 • نوع داوری: داوری بدون نام (دست‌کم 2 داور)
 • متوسط زمان بررسی اولیه: 10 روز کاری
 • میانگین زمان ارزیابی یا پذیرش اولیه: 2 تا 3 ماه
 • نرخ پذیرش مقالات: 12 درصد
 • دیاگرام فرایند ارزیابی مقالات (پیوند)
 • وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
 • هزینه بررسی و انتشار: دارد
 • رایانامه: mgt.hr.air.uni@gmail.com

 • این نشریه از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) پیروی می‌کند و در فرایند ارزیابی و انتشار مقالات بر اساس آیین‌نامه اجرایی پیشگیری و برخورد با تقلب در آثار علمی عمل می‌کند.
 • نیاز است در هنگام ارسال مقاله «فرم تعهد اخلاقی» و «فرم تعارض منافع» به وسیلۀ همۀ نویسندگان امضا و در سامانه بارگذاری شود.
 • برای پذیرش نهایی و انتشار مقاله ضروری است گزارش «سامانۀ همانندجو (ایرانداک)» با نرخ همانندی کمتر از یک درصد از هر منبع به همراه فایل نهایی مقاله و دیگر مستندات مورد نیاز در سامانۀ نشریه بارگذاری شود.
 • برای ثبت درخواست خود در سامانه همانندجوی ایرانداک لطفا در بخش رایانامه سردبیر آدرس Mgt.hr.air.uni@gmail.com و در بخش شناسه نشریه عبارت VVJIHJ را وارد کنید.
 • چنانچه مقاله (یا پژوهش مبنایی آن) از حامی یا تأمین کنندۀ اعتبار پژوهشی برخوردار بوده است درج عبارت تقدیر از آن در صفحه اول مقاله ضروری است.
 • این نشریه تحت مجوز Creative Commons (CC) با نماد زیر فعالیت می‌کند. کاربرد این نماد به معنای مجوز استفاده از اثر با دو شرط است: 1) استناد به نویسنده و 2) استفاده برای مقاصد غیرتجاری. با این مجوز، کاربران از اجازه توزیع، بازآفرینی، تغییر و بازسازی روی اثر اولیه برخوردارند اما فقط برای اهداف غیرتجاری؛ در غیر این صورت باید از سازنده اثر اجازه گرفته شود. 

شماره جاری: دوره 13، شماره 3، مهر 1402 

ارائه الگوی ارزیابی عملکرد چندسطحی مراکز درمانی : رویکرد فراترکیب

10.22034/jhrs.2023.184124

سعید صحت؛ حامد دهقانان؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ لیلا کریم‌خانی


ابر واژگان