کشف لایه‌های پنهان در اثرگذاری نظام مشارکتی بر بهره‌وری منابع انسانی در بخش دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از گذشته چگونگی بهبود بهره­وری در سازمان­های دولتی همواره اقدامی چالش­­برانگیز بوده است. در اغلب پژوهش­های انجام شده در این خصوص بیان شده که مشارکت در امر بهره­وری کارکنان تأثیرگذار است، بدون این­که علت و چگونگی این رابطه تشریح شده باشد. هدف اصلی این پژوهش واکاوی این رابطه و کشف لایه­های پنهان و عوامل پیش­برنده در اثرگذاری نظام مشارکتی بر بهره­وری کارکنان است. روش تحقیق مقاله حاضر، ((اکتشافی – تبیینی)) و از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن نیز شامل کارشناسان گمرک جمهوری اسلامی ایران به تعداد (2500 نفر) است که با نمونه‌گیری تصادفی، 334 نفر آنها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که؛ توسعه نظام مشارکتی در سازمان به شکل­گیری مجموعه­ای از پیش­برنده­ها می­انجامد که به­عنوان پیش­برنده­های جوهری و رویه­ای نامگذاری شده­اند. پیش­برنده­های جوهری به­صورت درونی عمل کرده و به جهت­گیری نظام فکری و ذهنی کارکنان در راستای تحقق اهداف و تلاش بیشتر آنها در این راه می­انجامند و عبارت­اند از: تعهد، انگیزه و اعتماد. پیش­برنده­های رویه­ای بیرونی بوده و توانمندسازی­های ناشی از به­کار گیری نظام مبتنی بر مشارکت به­شمار     می­روند که به افزایش سطح توانایی کارکنان در انجام وظایف می­انجامند و عبارت­اند از:  اثربخشی تصمیم­ها و توانمندی کارکنان. محیط­های کاری مشارکتی می­توانند به توسعه این عوامل کمک شده  به­طوری که خود  زمینه­ساز ارتقای بهره­وری کارکنان­ محسوب می­شوند.

کلیدواژه‌ها


دوره 1، شماره 2
دوره 1 شماره 2 زمستان 1390
بهمن 1390
صفحه 1-20
  • تاریخ دریافت: 06 تیر 1390
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1390
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1390
  • تاریخ اولین انتشار: 01 بهمن 1390