کلیدواژه‌ها = تسهیم دانش
تعداد مقالات: 8
2. تسهیم دانش در صنعت بانکی: نقش ظرفیت جذب دانش فردی و چابکی کارکنان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 123-144

10.22034/jhrs.2020.105740

یونس جبارزاده؛ سید صمد حسینی؛ یونس نیکخواه؛ آرزو فرج‌الهی


4. رابطه بین هوش اخلاقی با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع متوسطه شهرستان ساوه.

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 203-232

زهرا حسن پور رودبارکی؛ امیرحسین محمد داودی


5. بررسی نقش اعتماد میان فردی در تسهیم دانش سازمانی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 109-124

حسن کولیوند؛ محسن زراعتی