کلیدواژه‌ها = کارآفرینی سازمانی
رابطه بین قابلیت یادگیری بازار با کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی.

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 87-106

ابراهیم رحیمی؛ نجیبه عباسی رستمی؛ فرانک صفری شاد؛ مهدی نوروزی


نقش تعدیل کننده اخلاق کاری بر تاثیرگذاری تسهیم دانش بر کارآفرینی سازمانی

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 105-124

غزاله ازلگینی؛ مهدی خیراندیش؛ ناصر عسگری؛ هادی حسینی فر


توسعه کارآفرینی سازمانی از طریق توانمندسازهای دانش

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 187-200

پروانه گلرد؛ مریم خلعتبری معظم؛ امیر قاعدی


نقش رهبری تحول‌آفرین در کارآفرینی سازمانی.

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 79-98

حسن سیفی؛ علی‌رضا مرادی صالح


الگوی موانع کارآفرینی سازمانی در یک مرکز صنعتی دفاعی با استفاده از مدل سه‌شاخگی.

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-22

مصطفی لطفی؛ محمود غلامی؛ امیر صادقی؛ علی فرهادی


نقش رهبری تحول آفرین در کارآفرینی سازمانی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 17-36

حسن سیفی؛ علی رضا مرادی صالح