ارائه چارچوبی برای مدیریت برون‌سپاری فرایندهای منابع انسانی: پژوهش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بازرگانی و کسب‌وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه بازرگانی و کسب‌وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2021.257003.1537

چکیده

زمینه و هدف: طی سال‌های گذشته، بسیاری از سازمان‌ها بنا به ملاحظات مدیریتی، به برون‌‎سپاری فرایندهای منابع انسانی خود اقدام کرده‌اند، به این امید که از مزایای آن استفاده کنند. هدف این پژوهش، طراحی چارچوب جامع و منسجم برای مدیریت برون‌سپاری فرایندهای منابع انسانی است.
روش: روش پژوهش حاضر، از نظر پارادایم، تفسیری و از لحاظ نوع گردآوری داده‌ها کیفی است و به‌صورت فراترکیب اجرا شده است. داده‌ها و اطلاعات آن، به‌روش کتابخانه‌ای و مبتنی بر بررسی اسناد و مدارک، شامل مقاله‌ها، کتاب‌ها، کنفرانس‌ها و پایگاه‌های معتبر علمی در بازه زمانی 1937 تا 2020 جمع‌آوری و از طریق تحلیل محتوا، تحلیل شده است. 
یافته‌ها: این چارچوب، چهار بخش ارزیابی و سنجش، طراحی و توسعه، اجرا و اداره و اصلاح و بهبود را شامل می‌شود. سازمان‌ها با استفاده از نتایج این چارچوب، می‌توانند مدیریت فرایندها را به‌صورت جامع و کلان راهبردی کنند.
نتیجه‌گیری: استفاده از این چارچوب و رعایت ملاحظات حاکم در هر مرحله از آن، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرایند برون‌سپاری خود را به‌صورت علمی و تخصصی مدیریت کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. این موضوع نیز، بستری برای اجرای پژوهش‌های آتی در خصوص تخصصی‌سازی هر فعالیت، در هر مرحله و برای هر سازمان یا مجموعه‌های مختلف فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Framework for Outsourcing Management of Human Resource Processes: Meta Synthesis

نویسندگان [English]

  • hamid Reza Yazdani 1
  • Hamid Zare 2
  • Marzieh Hadpour Seraj 3
1 Assistant Prof., Department of Business, Faculty of Management, of Management and Accounting, Farabi Campus,
2 Associate Prof., Department of Business, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
3 PhD Candidate, Department of Human Resource Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Many organizations have outsourced their human resources processes due to their management considerations over the years, hoping to take advantage of this approach. The purpose of this study is to design a comprehensive and coherent framework for managing the outsourcing of human resource processes.
Methodology: The method of the present research is paradigmatic in terms of interpretation and qualitative and meta synthesis in terms of data collection. The data collection tool is a library method based on document review, including articles, books, conferences, and authoritative scientific databases from 1937-2020. The data analysis was performed through content analysis.
Findings: This framework includes the sections of evaluation and measurement, design and development, implementation and management, improvement and improvement, and organizations can use the results of this framework to manage processes in a comprehensive and macro-strategic way.
Conclusion: Using this framework and the prevailing considerations in each stage of it, organizations can manage their outsourcing process scientifically and professionally and benefit from its benefits. This issue will also provide a platform for future research on the specialization of each activity, at each stage and for each organization and different groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Outsourcing of Human Resources
  • Evaluation and Measurement
  • Design and Development
  • Execution and Administration
  • Correction and Improvement
ابیلی، خدایار (1384). ضرورت رویکرد علمی به استراتژی برون‌سپاری. ماهنامه تدبیر، (166)، 2-3.
اسدی، روح‎انگیز؛ اعتمادیان، مسعود؛ شادپور، پژمان؛ سمنانی، فاطمه (1396). ارایه مدل انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان خدمات برون‎سپاری بر پایه رویکرد تحلیل سلسله مراتبی در بیمارستان‎ها. فصلنامه بیمارستان، 16(4)، 9-18.
اشرف زاده، فرزاد (1383). مدلی فراگیر برای برون‌سپاری خدمات. ماهنامه تدبیر، (147)، 41- 44.
اصغری‌زاده، عزت‌الله؛ بیطرف، احمد؛ نازآبادی، محمدرضا (1390). مدل برون‎سپاری خدمات و وارانتی با استفاده از روش تصمیم‎گیری چند معیاره. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 3(5)، 13-28.
الفت، لعیا؛ براتی، مسعود (1386). تأمین پیمانه­ای: چرا و چگونه؟ مطالعه موردی: تعیین اولویت برون‎سپاری پیمانه­های بدنه خودرو سمند. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 2 (6)، 1-23.
امانی، پریسا (1384). چارچوب کلی ارزیابی ریسک پروژه های برون‎سپاری IT. اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
بهکیش، محمد مهدی (1389). اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران: نشر نی.
جباری بیرامی، حسین؛ موسی زاده، یلدا؛ جنتی، علی (1392). کوچک‎سازی بیمارستان‎ها با استفاده از مکانیسم‎های ادغام و برون‎سپاری. مجله طب نظامی، 15(2)، 133- 142.
جهانگرد، نصراله (1387). برونسپاری و گسترش ICT و توسعه. مجموعه مقالات اولین برون‎سپاری در کشور www.iranitnetwork.com.
چشم براه، محسن؛ مرتضوی، سید محسن (1389). مدیریت برونسپاری اثربخش. تهران: نشرکتاب مهربان
حاجی کریمی، عباسعلی؛ جمالیه بسطامی، بهتاش (1394). بررسی و تحلیل برون‎سپاری منابع انسانی در ساختارهای نوین از منظر مزایا ومخاطرات. چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران.
حسینی، سید علی؛ محمدی، مهدی؛ محمدی حاجی حسینی، حجت الله (1395). عوامل حیاتی موفقیت نواوری در محصولات و سیستم های پیچیده (CoPS) / مطالعه موردی: پروژه بالگرد ملی سازمان صنایع هوایی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 3(5)، 159- 186.
خراسانی، اباصلت؛ میراحمدی، خالد (1396). برونسپاری آموزش و بهسپاری منابع انسانی. تهران: مرکز آموزشی و تحقیقات صنعتی ایران.
دانشی، فرهاد؛ دلاوری، مجید؛ اسفندیاری، علی اصغر (1387). اثرات برون‎سپاری بخش اتفاقات و عملیات شرکت توزیع برق اهواز در کاهش هزینه‎ها. مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس شبکههای توزیع برق، گیلان، 11 و 12 اردیبهشت.
دری نوکورانی، بهروز؛ سجانی فرد، یاسر (1390). طراحی مدل اثرات برون‎سپاری موفق به فعالیت‎های سازمانی. فصلنامه چشمانداز مدیریت دولتی، 2 (8)، 123-137.
دستیاری، اکرم. (1393). مدیریت برونسپاری. دانشگاه علوم پزشکی همدان. وزارت بهداشت و آموزش پزشکی.
دهقانی پوده، حسین؛ چشم براه، محسن؛ ترابی، حسن؛ کریمی گوارشکی، محمدحسین؛ حسنوی، رضا (1396). تعیین و اولویت‎بندی شاخص‎های مؤثر بر برون‎سپاری پروژه‎های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه پیچیده. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 5(3)، 139- 168.
رشیدی، ناصر (1389). سنجش آمادگی سازمانی شرکت های بیمه برای برونسپاری فرایندهای کسبوکار. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
رهنورد، فرج­اله؛ خاوندکار، جلیل (1387). تأثیر اشتراک دانش بر توفیق در برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، 1(1)، 49-64.
زکی زاده، احمد؛ دهقان دهنوی، حسن (1396). شناسایی و رتبه‎بندی عوامل مؤثر بر برون‎سپاری خدمات در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران. سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت، تهران.
سید جوادین، سید رضا؛ حسنقلی پور، طهمورث؛ ولی پور، بهروز (1390). فرایند برونسپاری. تهران: انتشارات نگاه دانش نوین.
شهرکی، محمدرضا (1385). برون‎سپاری ابزار موفقیت و کارآفرینی. مجموعه مقالات دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تأمین، زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی.
صابونچی، رضا؛ فروغی پور، حمید (1399). تحلیل راهبرد برون‎سپاری جذب و آموزش منابع انسانی و تأثیر آن بر توانمندسازی کارکنان در وزارت ورزش و جوانان. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 10(3)، 105- 132.
صفدری رنجبر، مصطفی؛ رحمان سرشت، حسین؛ منطقی، منوچهر؛ قاضی نوری، سید سروش (1395). الگوی ساخت و انباشت قابلیت‎های فناورانه تولید محصولات و سامانه‎های پیچیده در کشورهای در حال توسعه (مورد مطالعه: توربوکمپرسور نفت). فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 4(3)، 9-38.  
طالبی، کامبیز؛ زالی، محمد رضا؛ پیرویان، بنفشه (1388). برون‎سپاری در کسب‎وکارهای کوچک و متوسط. توسعه کارآفرینی، 2(3)، 81- 107.  
عمرانی، میر داود؛ مصطفوی، حکیمه؛ خزر، سمیرا؛ قلمی، ساقی؛ فرج‎زاده، فاطمه (1391). عملکرد آزمایشگاه‎های مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پس از استقرار برون‎سپاری. علوم آزمایشگاهی، 7(2)، 49-56.
کنعانی، علی؛ حسن پور، اکبر (1384). استراتژی تأمین منابع از خارج سازمان. تدبیر، (133).
کهریزی، امید (1396). بررسی نقش استراتژیک برون‎سپاری فرایندی بر عملکرد شرکت‎های تابعه. دهمین کنفرانس بینالمللی.
کی مرام، فرید؛ خالصی، امیر؛ حسنی فخرآبادی، محمدرضا؛ اسحاق‎زاده، نیره (1384). گزاراشهای تفصیلی طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور. جلد اول: نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنعتی. تهران: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
موتمنی، علیرضا؛ همتی، امین؛ مرادی، هادی (1390). شناسایی موانع برون‎سپاری آموزش سازمانی. نخستین همایش آسیبشناسی آموزش سازمانی ایران. تهران.
موسی­خانی، مرتضی؛ نایبی، امین؛ بخشی، جواد (1386). ارائه یک متدولوژی فازی جهت ارزیابی عملکرد تأمین­کنندگان در فرایند برون‎سپاری. نشریه دانش مدیریت، 20 (77): 123-140.
میر احمدی، خالد (1392). چالش‌های برونسپاری آموزش به مؤسسات ارایه‌دهنده آموزش از دیدگاه مدیران و کارشناسان آموزش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. تهران.
میرزایی، هادی؛ قلی‎پور، آرین؛ سید جوادین، سید رضا؛ حسنقلی‎پور، طهمورث (1399). شناسایی معیارهای مشاغل حیاتی و کلیدی برای جذب و حفظ استعدادها در شرکت ملی نفتکش ایران. پژوهشهای مدیریت عمومی، 13 (47)، 31-54.
نرگسیان، عباس؛ پورعزت، علی اصغر؛ رسولی پرشکوه، آزاده (1396). مطالعه مزایا و معایب برون‎سپاری فرایند جذب منابع انسانی. فصنامه مدیریت سازمانهای دولتی، 5(2)، 79-90.
نوئه، ریموند؛ گرهارت، باری؛ هالنبک، جان؛ رایت، پاتریک (1396). مدیریت منابع انسانی (الهام ابراهیمی، مترجم). تهران: نشر کتاب مهربان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1389).
وکیلی، سهیلا (1386). برون‎سپاری، مدیریت بهینه. فصلنامه بانک صادرات ایران، 9(40).
Abili, Kh. (2005). The need for a scientific approach to outsourcing strategy. Tadbir Monthly )166), 2-3. Tehran (in Persian)
Al-salim, B. (2007). Decision Models for Manufacturing Outsourcing. Ph.D Dissertation. University of Nebraska.
Amani, P. (2005). General framework for assessing the risk of IT outsourcing projects. Sharif University of Technology, Tehran. (in Persian)
Anderson, M.C. (1997). A primer in measuring outsourcing results. National Productivity Review, 17(1), 33-41.
Anwar, S. (2013). Outsourcing and the skilled–unskilled wage gap. Economics Letters, 118(2), 347-350.
Appiah-Adu, K., Okpattah, B. K. and Djokoto, J. G. (2016). Technology transfer,outsourcing,  capability and performance: A comparison of foreign and local firms in Ghana. Technology in Society, 47, 31-39.
Arnold, U. (2000), New dimensions of outsourcing: a combination of transaction cost economics and the core competencies concept. European Journal of Purchasing & Supply Management, 6 (1), 23-29.
Asadi, R., Etemadian, M., Shadpour, P., Semnani, F. (2017). Presenting a Model for Selection and Evaluation of Outsourcing Service Providers Based on Hierarchical Analysis Approach in Hospitals, Hospital Quarterly, 16(4), 9-18. (in Persian)
Asgharizadeh, E., Bitaraf, A., & Naz Abadi, M.R. (2011). Service and warranty outsourcing model using multi-criteria decision making method. Journal of Executive Management, 3(5), 13-28. (in Persian)
Ashrafzadeh, F. (2004). Comprehensive model for outsourcing services. Tadbir, (147).
 (in Persian)
Aubert, B. A., Houde, J. F., Patroy, M. & Rivaral, S. (2012). A multi-level inversti gation of information Technology outsourcing. The Journal of Strategic information systems, 21(3), 233-244.
Awe, O.A., Kulangara, N., Henderson, D.F. (2018). Outsourcing and firm performance: a meta-analysis. Journal Of Strategy And Management, 11(3).
Ball, D. (2003). A weighted decision matrix for outsourcing library services, The Bottom Line: Managing Library Finances, 16(1), 25-30.
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17, 99-120.
Bebbe, L. and Meyers, B. (1999). Outsourcing. The Sheridan press.
Behkish, M.M. (2010). Iran's economy in the context of globalization.Tehran:  Ney Publishing. (in Persian)
Belcourt, M. (2006). Outsourcing in ustralia. HRM review. Ustrelia.
Bers, J.S. (1992). Outsourcing: a deal or dilemma for FMs? Facilities Design & Management, 11(3), 54-57.
Bertolini, M., Bevilacqua, M., Braglia, M. & Frosolini, M. (2004). An analytical method for maintenance outsourcing service selection. International Journal of Quality & Reliability Management, 21(7), 772-788.
Bettis, R.A., Bradley, S.P. & Hamel, G. (2002). Outsourcing and industrial decline.  Academy of Management Executive, 6(1), 7-22.
Boardman, L.L., Berger, P.D., Zeng, A.Z. & Gerstenfeld, A. (2008) Applying the analytical hierarchy process to the offshore outsourcing location decision. Journal of supply chain management, 13(6), 435-449.
Brandes, H., & Lilliecreutz, J. & Brege, S. (1997). Outsourcing – success or failure? European Journal of Purchasing & Supply Management, 3(2), 63-75.
Brown, M. (1997). Outsourcery, Management Today, January, pp. 56-60.
Campbell, J.D. (1995). Out sourcing in management: A valid alternative to Self Provision. Journal of Quality in management, 1(3), 18-24.
Chashm berah, M., and Mortazavi, S. M. (2010). Effective outsourcing management. Tehran: Mehraban Book Publishing.(in Persian)
Cohen, L. & Young, A. (2005). Multisourcing: moving beyond outsourcing to achieve growth and agility. Harvard Business school press.
Daneshi, F. (2008). The effects of outsourcing the events and operations of Ahwaz Electricity Distribution Company in reducing costs. Proceedings of the 13th Conference on Electricity Distribution Networks. (in Persian)
Dastyare, A. (2014). Outsourcing Management. Hamadan University of Medical Sciences. Ministry of Health and Medical Education. (in Persian)
Dayasindhu, N. (2004). Information technology enabled process outsourcing and reengineering: Case study of Mortgage Bank. In Proceedings of the Americas Canference on Information Systems, New York.
Dedehayir, O.T., Nokelainen, T. & Makinen, S.J. (2014). Disruptive innovations in complex product systems industries:A case study. Journal of Engineering and Technology Management, 33,174-192.
Dehghani Poude, H., Cheshmberah, M., Torabi, H., Karimi, M.H.. Hosnavi, R. (2017). Determining and prioritizing effective indicators on outsourcing of product research and development projects with complex systems. Quarterly Journal of Technology Development Management, 5(3), 139-168. (in Persian)
Demirtas, O. (2013). Evaluating the core capabilities for strategic outsourcing Decisions at Aviation maintenance industry. Procedia social and behavioral sciences, 99, 1134-1143.
Dibbern, J., Goles, T., Hirschheim, R. & Jayatilaka, B. (2004). Information systems outsourcing: A surver and analysis of the literature. Database for Advances in Information systeme, 35(4), 6-102.
Di-Romualdo, A. & Gurbaxani, V. (1998). Strategic Intent for IT Outsourcing. Sloan Manegement Review, 39(4), 67-80.
Do, D., Hultman, J., Svedberg, C., Karlsson, J. & Jenkins, A. (2006). A Quantitative Study of Manufacturing SMEs in Småland Characteristics of SME Outsourcing. Bachelor thesis. Jonkoping International school. Busines.
Doig, S. J., Ritter, R. C., Speckhals, K. & Woolson D. (2001). Has outsourcing gone too far? McKinsey Quarterly, 4, 26-37.
Dorri Nokorani, B., Sajani Fard, Y. (2011). Designing a model of successful outsourcing effects on organizational activities. Management Perspective Quarterly, 2(8), 123-137.
(in Persian)
Elango, B. (2008). Using outsourcing for strategic competitiveness in small and medium-sized firms. International Business Journal, 18(4), 322-332.
Enlow, S. & Ertel, D. (2006). Achieving outsourcing success: Effective relationship management. Compensation and Benefits Review, 38(3), 50-55.
Fan, Y. (2000). Strategic outsourcing: evidence from British companies. Marketing Intelligence & Planning, 18(4), 213-219.
Feenstra, R. and Hanson, G. (1996). Globalization, outsourcing, and wage inequality. AEA Papers and Proceedings, 86(2), 240-245.
Finlay, P.N. & King, R.M. (1999). IT outsourcing: a research framework. International Journal of Technology Management, 17(2), 109-128.
Fredriksson, A. (2011). Materials supply and production outsourcing. Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy. Department of Technology Management and Economics chalmers university of Technology.
Fujii, H. and Managi, S. (2016). Research and development strategy for environmental technology in Japan: A comparative study of the private and public sectors. Technological Forecasting and Social Change, 112, 293-302.
Gilley, K.M. and Rasheed, A. (2000). Making more by doing less: an analysis of outsourcing and its effects on firm performance. Journal of Management, 26(4), 763-791.
Gordon, M.L. and Walsh, T.P. (1997). Outsourcing technology in government: owned, controlled, or regulated institutions. Journal of Government Information, 24(4), 267-283.
Gottschalk, P. and Solli-Sæther, H. (2006). Maturity model for IT outsourcing relationships. Industrial Management & Data Systems, 106(2), 200-212.
Gray, T. (2004). Outsourcing: balancing the risks and rewards. UNC Business, 10-15.
Gray, J. (2006). Essays on Manufacturing Outsourcing John Vincent Gray. Thesis (ph.D). University of North Carolina. Carolina.
Greaver II, M. F. (1999). Strategic Outsourcing, A Structural Approach to Outsourcing Decisions and Lnitiatives, Amacom.
Gregory, S. (2003). The Benefits of out sourcing have begun to cause a Ripple Effect on the EntireAnalytical services sector. Journal of European Industrial training, 26(6).
Gupta, U. & Gupta, A. (1992). Outsourcing the IS function. Information Systems Management, 9, 44-50.
Hale, J. (2006). Outsourcing training and development: Factors for success. Published by Pfeiffer an Imprint of wiley.
Hall, L. & Torrington, D. (1998). The Human Resource Function:The Dynamics of change and Development. Financial Times/Pitman Publishing. London.
Harrigan, K.R. (1985). Strategies for Intrafirm transfers and outside sourcing. Academy of management Journal, 28(4), 914-925.  
Hendry, J. (1995). Culture, community and networks: the hidden cost of outsourcing. European Management , 13(2), 193-200.
Hosseini, S.A., Mohammadi, M. and Mohammadi Haji Hosseini, H. (2016). Critical factors for the success of innovation in complex products and systems (cops) / Case study: National Helicopter Project of the Aviation Industry Organization. Technology Development Management Quarterly, 3(5), 159-186. (in Persian)
Insinga, R. C. & Werle, M. J. (2000). Linking Outsourcing to Business Strategy. Academy of Management Executive, 14(4), 58-70.
Irwin, K.C., Landay, K.M., Aaron, J.R., McDowell, W.C., Marino, L.D., Geho, P.R. (2018). Entrepreneurship orientation and Human resources outsourcing: A Hero combination for SME Performance. Journal of business research, 90, 134-140.
Jabbari Beyrami, H., Mousazadeh, Y., Janatti, A. (2013). Hospital Shrinkage Using Merger and Outsourcing Mechanisms, Tehran. Journal of Military Medicine, 15(2), 133-142.
(in Persian)
Jahangard, N. (2008). Outsourcing and expansion of ICT and development. Collection of articles on the first outsourcing in th country. Available in: www.iranitnetwork.com.
(in Persian)
Jennings, D. (1997). Strategic guidelines for outsourcing decision. Strategic Change, 6, 85-96.
Jiang, B., Frazier, G.V. and Prater, E.L. (2006). Outsourcing effects on firms’ operational performance, an empirical study. International Journal of Operations and Production Management, 26(12), 1280-1300.
Kahrizi, O. (2017). Investigating the Strategic Role of Process Outsourcing on the Performance of Subsidiaries.10th International Conference. (in Persian)
Kakabadse, N. and Kakabadse, A. (2000b). Critical review outsourcing: a paradigm shift. The Journal of Management Development, 19(8), 670-728.
Kamuriwo, D. S. and Baden-Fuller, C. (2016). Knowledge integration using product R&D outsourcing in biotechnology. Research Policy, 45(5), 1031-1045.
Kanaani, A. & Hassanpour, A. (2005). Strategy of sourcing resources from outside the organization. Tadbir Monthly, (133). (in Persian)
Kern, T. (1997). The Gestalt of an Information Technology Outsourcing Relationship: An Exploratory Analysis. Proceedings of the 18th International Conference on Information Systems, Atlanta, Georgia.
Kern, T., Willcocks, L. P. And Heck, E. (2002). The Winner’s Curse in IT Outsourcing: Strategies for Avoiding Relational Trauma. California Management Review, 44(2), 47-69.
Key Maram, F., Khalesi, A., Hasani Fakhr Abadi, M., Eshaghzadeh, N. (2005). Detailed reports of the country's industrial development strategy plan. Volume One: The role of small and medium industries in industrial development. Tehran: Sharif University of Technology Scientific Publishing Institute. Tehran. (in Persian)
Khorasani, A., Mir Ahmadi, Kh. (2017). Outsourcing training and outsourcing of human resources. Iran Industrial Training and Research Center. Tehran. (in Persian)
Kotabe, M. & Mol, M. J. (2009). Outsourcing and financial performance: A negative curvilinear effect. Journal of Purchasing and Supply Management, 15(4), 205-213.
Kremic, T. & Tukel, O.I. (2003). Assisting public organizations in their outsourcing endeavors: a decision support model. working paper, Cleveland State University, Cleveland, OH.
Kumar, J.R., & Natarajan, R. (2011). Factor influencing the outsourcing decisions:astudy of the banking sector in India. Strategic Outsourcing and International Journal, 4(3), 294-322.
Kumar, S., Zampogna, P. and Nansen, J. (2010). A closed loop outsourcing decision model for developing effective manufacturing strategy. International Journal of Production Research, 48(7), 1873-1900.
Lacity, M. C. And Hirschiheim, R. (1993). The Information Systems Outsourcing Banwagon. Sloan Management Review, 35(1), 73-86.
Lawler, E.E., Ulrich, D., Fitz-enz, J., & Madden, J. (2004). Human Resources Business Process Outsourcing: Transforming How HR Gets Its Work Done. JOSSEY-BASS, USA.
Lee, N. J. & Kim, Y. G. (1999). Effect of Partnership Quality on IS Outsourcing Success: Conceptual Framework and Empirical Validation. Journal of management Information Systems, 15(4), 29-61.
Liston, P., Byrne, J., Byrne, P.J., and Heavey, C. (2007). Contract costing in outsourcing enterprises:exploring the benefits of discreteevent simulation. International Journal of production Economics, 110(1,2), 97-114.
Lonsdale, C. (1999). Effectively managing vertical supply relationships: a risk management model for outsourcing. Supply Chain Management: An International Journal, 4(4), 176-183.
Lonsdale, C. and Cox, A. (2000). The historical development of outsourcing:the lastest fad? Industrial management and data systems, 100(9), 444-450.
Martin, G., Reddington, M., & Alexander, H. (2008). Technology, outsourcing and transforming HR. (1 ed.). Butterworth-Heinemann.
Martin, S. & Beimborn, D.& Parikh, M. & Weitzel, T. (2008), Organizational Readiness for Business Process Outsourcing: A Model of Determinants and Impact on Outsourcing Success. Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Sciences.
Mclvor, R. (2000). Apractical Frame work for understanding the outsourcing process. An inter national Journal, 5(1), 22-36.
McIvor, R. (2008). What is the right outsourcing strategy for your process? European management journal, 26(1), 24-34.
McIvor, R. (2009). How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evaluation. Journal of Operations Management, 27(1), 45-63.
McIvor, R. (2010). The influence of capability considerations on the outsourcing decision: the case of a manufacturing company. International Journal of Production Research, 48(17), 5031-5052
McIvor, R. (2011). Outsourcing done right. Industrial Engineer, 43(1), 30-35.
Miller, R., Hobday, M., Leroux-Demers, T. and Olleros, X. (1995). Innovation in complex systems industries: the case of flight simulation. Industrial and corporate change, 4(2), 363-400.
Mir Ahmadi, Kh. (2013). Challenges of outsourcing training to training providers from the perspective of training managers and experts. Master Thesis in Human Resources Education and Improvement, Shahid Beheshti University, Faculty of Educational Sciences and Psychology. Tehran. (in Persian)
Mirzaie, H., Gholipour, A., Seyed Javadin, S.R. & Hasangholipour, T. (2011). Identification of Critical and key Jobs' Criteria for Talent Attraction and Retention in National Iranian Tanker Company. Public management reserches, 13(47), 31-54. (in Persian)
Modak, M., Pathak, Kh., Kanti Ghosh, K. (2018). Performance evaluation of outsourcing decision using a BSC and Fuzzy AHP approach: A case of the Indian coal mining organization. Resources Policy, 52, 181–191.
Momme, J. (2002). Framework for outsourcing Manufacturing: Strategic and operational implication. Pinter publishers. London.
Moody, J. B. and Dodgson, M. (2006). Managing complex collaborative projects: Lessons from the development of a new satellite. The Journal of Technology Transfer, 31(5), 568-588.
Moran, H. (1997). Outsourcing Forges New Management Strategies, Chemical Market Reporter, 252(2).
Motameni, A., Moradi, H. and Hemmati, A. (2011). Identify barriers to outsourcing organizational training. The first conference on the pathology of organizational education in Iran, Ofogh Sanat Institute. Tehran. (in Persian)
Musakhani, M., Nayebi, A. and Bakhshi, J. (2007). Presenting a fuzzy methodology for evaluating the performance of suppliers in the outsourcing process. Journal of Management Knowledge, 20 (77), 123-138. (in Persian)
Naghizadeh, M., Manteghi, M., Ranga, M. & Naghizadeh, R. (2016). Managing integration in complex product systems:the experience of the IR-150 saircraft design program. Technological Forecasting and social change, 112, 253-261.
Nakamura, K. and Odagiri, H. (2005). R&D boundaries of the firm: an estimation of the double-hurdle model on commissioned R&D, joint R&D, and licensing in Japan. Economics of Innovation and New Technology, 14(7), 583-615.
Nargesian, A., Pourezzat, A.A., Rasooli Porshkooh, A. (2017). Study of the advantages and disadvantages of outsourcing the process of attracting human resources. Journal of Management of Government Organizations, 5(2), 79-90. (in Persian)
Narula, R. (2001). Choosing between internal and non-internal R&D activities: some technological and economic factors. Technology Analysis & Strategic Management, 13(3), 365-387.
Nayah, J. (2007). The Dererminants and Impact of outsourcing on small and medium Enterprises. MB Management review, 19(3).
Noah, R. (2017). Human Resource Management, (Translator: Elham Ebrahimi), Tehran: Mehraban Book Publishing. (Published in the original language, 2010), Tehran, Mehraban. (in Persian)
Olfat, L., and Barati, M. (2007). Provision of Module: Why and How? Case study: Determining the priority of outsourcing of Samand car body modules. Iranian Journal of Management Sciences, 2 (6), 1-23. (in Persian)
Omrani, M.D., Mostafavi, H., Khazar, S., Ghalami, S., & Farajzadeh, F. (2012). Performance of laboratories of educational and medical centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences after establishing outsourcing. Iranian Journal of Medical Sciences, 7(2), 49-56. (in Persian)
Prahalad, C. & Hamel, G. (1990). The core competence of the corporation. Harvard Business Review, 11(3), 79-91.
Quèlin, B., Duhamel, F. (2003). Bringing together strategic outsourcing and corporate strategy:outsourcing motives and risks. European management journal, 21(5), 647-661.
Quelkin, B., & Duhamel, F. (2003). Bringing together strategic outsourcing and corporate strategy:outsourcing motives and risks. European management journal, 21(5), 647-661.
Quinn, J. (2000). Outsourcing innovation: the new engine of growth. Sloan Management Review, 13-27.
Quinn, J.B. & Hilmer, F.G. (1994). Strategic outsourcing. Sloan Management Review, 35(4), 43-55.
Quinn, J.B. (1999). Strategic Outsourcing: Leveraging Knowledge Capabilities. Sloan Management Review, 41(4), 13-28.
Raghu, S. R. (2010). Importance of Outsourcing Insurance Industtry. available online at www.ibexi.com/papers/ outsourcinginsuranceindustry, Access Date 11/6/2010.
Rahnavard, F. and Khavandkar, J. (2008), The effect of knowledge sharing on success in IT outsourcing. Journal of Information Technology Management, 1(1), 49-64. (in Persian)
Raju, R. (2012). Intercultural communication Traninig in IT outsourcing companies in India. IEEE Transaction on Professional Communication 55(3).
Ross Jr. W.T., Dalsace, F., Anderson, E. (2005). Should you set up your own sales force or should you outsource it? Pitfalls in the standard analysis. Business Horizons, 48, 23-36.
Rashidi, N. (2010). Assessing the organizational readiness of insurance companies to outsource business processes. Master Thesis, Allameh Tabatabai University, Tehran. (in Persian)
Ravi, V. (2003). Sourcing:to make of not to make. Hardward business review, 70(6), 98-107.
Roberts, V. (2001). Managing strategic outsourcing in the healthcare industry. Journal of Healthcare Management, 46(4), 239-249.
Sabounchi, R., Foroghipour, H. (2020). Analysis of outsourcing strategy of attracting and training human resources and their effects on staff empowerment in the Ministry of Sports and Youth. Journal of Human Resources Studies, 10(3), 105-132. (in Persian)
Safdari Ranjbar, M., Rahman Seresht, H., Manteghi, M. and Ghazi Nouri, S. S. (2016). Pattern of construction and accumulation of technological capabilities for production of complex products and systems in developing countries: A case study of oil turbochargers. Technology Development Management Quarterly, 4 (3), 9-38. (in Persian)
Sanchis- Pedregosa, C. & Macnuca, J.A.D. & Concelez- Zamora, M.D. (2018). Dererminants of success in transport services out soursing empirisal study in Europe. Enternational Journal of Logistics Management, 29(1), 261-283.
Saunders, C., Gebelt, M. and Hu, Q. (1997). Achieving success in information systems outsourcing. California Management Review, 39(2), 63-79.
Schwyn, R. (1999). How to approach IT outsourcing. Health Management Technology, 20(6), 28-31.
Seyed Javadin, S.R., Hassan Gholipour, T., & Valipour, B. (2011). Outsourcing process. Tehran: Negah Danesh Novin Publications. (in Persian)
Shahraki, M.R. (2006). Outsourcing the tool of success and entrepreneurship. Proceedings of the Second Logistics and Supply Chain Conference. (in Persian)
Sharpe, M. (1997). Outsourcing, organizational competitiveness, and work. Journal of Labour Research, 18, 535-549.
Sriwongwanna, J. (2009). Understanding The Impact of Outsourcing Human Resource Activities On Employee Attitudes And Behaviours. Thesis of Murdoch Universiry.
Sun, S.Y., Lin, T. C. And Sun, P. C. (2002). The Factors Influencing Information Systems Outsourcing Partnership- A Study Integrating Case Study and Survey Research Methods. Proceeding of the 35th­ Hawaii International Conference on System Science.
Sundar, G. (2008). Business Process Outsourcing: Determinants of Sucsess, Doctoral Dissertation, Golden Gate University, San Francisco.
Talebi, K., Zali, M.R. and Peyrovian, B. (2009). Outsourcing to small and medium-sized businesses. Entrepreneurship Development, 2(3), 81-107. (in Persian)
Tayles, M., Drury, G. (2001). Moving from Make/ Buy to Strategic Sourcing: The Outsource Decision Process. Long Range Planning, 34(5), 605-622.
Vakili, S. (2007). Outsourcing, optimal management. Bank Saderat Iran Quarterly, 9(40), Tehran. (in Persian)
Venkatraman, N. (1997). Beyond Outsourcing: Managing IT Resource as a Value Center. MIT Sloan Management Review, 38(3), 51-64.
Verwaal, E. (2017), Global outsourcing, explorative innovation and firm financial performance: A knoeledge- exchange based perspective. Journal of world business, 52(1), 17-27.
Walker, G. (1988). Strategic sourcing, vertical integration, and transaction costs. Strategic Management,18(3), 62-73.
Wang, J. & Yang, D. (2006). Using a hybrid multi-criteria decision aid method for information systems outsourcing. Computers & Operations Research, 34, 3691–3700.
Welch, J.A. and Nayak, P.R. (1992). Strategic sourcing: a progressive approach to the make-or-buy. The Academy of Management Executive, 6(1), 23-31.
Willcocks, L. P., Lacity, M. C. & Fitzgerald, G. (1996). Information Technology Outsourcing in Europe and the USA: Assessment Issues. International journal of Information Management, 15(3), 333-351.
Wullenweber, K. Beimborn, D. & Weitzel, T. (2008). The impact of process standadization on business process outsourcing success. Springer Science,10, 211-224.
Yang, C. & Huang, J.B. (2000). A decision model for IS outsourcing. International Journal of information management, 20(3), 225-239.
Yang, D.H., Kim, S., Nam, C., Min, J.W. (2006). Developing a decision model for business process outsourcing. Computers & Operations Research, 34(12), 3769-78.
Zakizadeh, A., Dehghan Dehnavi, H. (2017). Identification and ranking of effective factors on service outsourcing in Central Iran Iron Ore Company, 3rd International Management Conference, Tehran. (in Persian)
Zapfel, G., & Bogl, M. (2008). Multi-period vehicle routing and crew scheduling with outsourcing options. Multi-period vehicle routing and crew scheduling with outsourcing options, 113(2), 980-996.
Žitkien, R.,  Blusyte, U. (2015). The management model for human-resource outsourcing among service companies. Intellectual Economics, 9(1), 80-89.