ارائه الگوی ارزیابی عملکرد چندسطحی مراکز درمانی : رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی، گروه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرگانی، داﻧﺸﻜﺪه مدﻳﺮﻳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری، دانشگاه علامه ﻃﺒﺎﻃﺒﺎئی، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان.

چکیده

زمینه و هدف: عملکرد مراکز درمانی سازه‌ای چندبُعدی و پیچیده است و نیازمند برآورده‌ساختن انتظارها و جلب رضایت ذی‏نفعان کلیدی متعددی در سطوح مختلف این سازمان‌های خدماتی است. به‌منظور کسب شناخت جامع‌تر از ارزیابی عملکرد فراگیر این سازمان‌ها، پژوهش حاضر به مرور و طبقه‌بندی شاخص‌هایی پرداخته است که در پژوهش‌های گوناگون برای ارزیابی جنبه‌های مختلف عملکرد مراکز درمانی تأیید شده‌اند.
روش: این پژوهش کاربردی با رویکرد کیفی و روش فراترکیب انجام شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش مقاله‌های منتشر شده در پایگاه‌های علمی معتبر داخلی و بین‌المللی در بازه زمانی منتخب است. این مقاله‌ها، بر اساس معیارهای ورود به فرایند فراترکیب انتخاب شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، روش تحلیل مضمون به‌کار رفته است. برای ارزیابی کیفیت یافته‌ها نیز از ضریب توافق بین دو کدگذار استفاده شده است.
یافته‏ها: الگوی ارزیابی عملکرد مراکز درمانی در سه سطح اصلی ارائه شده است: سطح فردی (کارکنان درمانی)، سطح گروهی (واحدهای سازمانی) و سطح سازمانی (بیمارستان‌ها). هر یک از این سطوح سه‌گانه، مؤلفه‌هایی دارند که جنبه‌های مختلف عملکرد خدمات درمانی را با معیارهای مرتبط ارزیابی می‌کنند.
نتیجه‏گیری: در ارزیابی عملکرد مراکز درمانی، توجه هم‌زمان به عملکرد کارکنان، واحدهای سازمانی و کل سازمان، شناخت جامع‌تری ایجاد می‌کند و به ارتقای اثربخشی برنامه‌های بهبود عملکرد مساعدت می‌رساند. از یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان به‌عنوان الگویی برای بهره‌برداری استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a Molel of Multi-level Performance Appraisal of Health Centers: A Meta-Synthesizing Approach

نویسندگان [English]

  • Saied Sehhat 1
  • Hamed Dehghanan 1
  • Zohreh Dehdashti Shahrokh 2
  • Leyla Karimkhani 3
1 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Prof., Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 PhD. Candidate, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran,
چکیده [English]

Background & Purpose:The performance of helth centers is a multi-dimensional and complex construction and requires meeting the expectations and satisfying several key stakeholders at different levels of such service-based organizations. In order to gain a more comprehensive understanding of the evaluation of the comprehensive performance of these organizations, the current research has reviewed and classified the indicators that have been approved in various studies to assess various aspects of the performance of medical (helth) centers.
Methodology: This is a qualitative applied research and it has been used in meta-composite method. The information sources of this stage included articles published in international scientific databases, which were selected based on the criteria for entering the meta-synthesis process.
Findings: The model presented for evaluating the performance of medical centers includes three main levels: individual (medical staff), group (hospital departments) and organizational (hospitals). Each of these three levels includes components that evaluate different aspects of health service performance through related criteria.
Conclusion: In evaluating the performance of medical centers, simultaneous attention to the performance of employees, organizational departments, and the entire organization can achieve a more comprehensive understanding and help improve the effectiveness of performance improvement programs. The findings of the present research can be used as a guiding model for such evaluations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance
  • performance evaluation
  • multilevel performance evaluation
  • medical centers
  • Meta-synthesis
اکبری ساری، علی؛ حبیبی، فرهاد؛ خسروی، بهمن؛ حموزاده، پژمان و یوسف‌وند، مانی (1399). طراحی پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد اورژانس‏‏های بیمارستانی. بیمارستان، 19(1)، 53-60.
ایزدپناهی، مریم و شکرچی زاده، احمدرضا (1396). بررسی مروری عملکرد کارکنان واحدهای سازمان با استفاده از کارت امتیازی متوازن. دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات. نجف آباد،https://civilica.com/doc/748767
بهادری، محمد کریم؛ ابوالقاسمی، کامران و تیمورزاده، احسان (1401). ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی بخش‌های یک بیمارستان نظامی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها و پرامسی. طب نظامی، 18(4)، 325- 334.
تقی‌زاده، مژگان؛ الوانی، سید مهدی و حمیدی، ناصر (1397). شناسایی شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد کارکنان صف بیمارستان‌های دولتی استان گیلان. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 10(ویژه‌نامه)، 1-11.  
جباری بیرامی، حسین؛ غلامزاده نیکجو، رعنا؛ جنتی، علی؛ اصغری جعفرآبادی، محمد و دادگر، الهام (1393). اولویت‌بندی شاخص‌های عملکردی حیطه کیفیت ـ اثربخشی بیمارستان‌های عمومی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP). مجله علمی پژوهشی یافته، ۱۶ (۱)، 99- 106.
جلیلی بال، زهرا؛ کیان پور، مهیار و جولای، فریبرز (1394). ارزیابی عملکرد بیمارستان‏‏های خصوصی و دولتی بر مبنای شاخص‌های مهندسی مقاومت‌پذیری و ایمنی: رویکرد ترکیبی شبیه‌سازی و تصمیم‌گیری. بیمارستان، ۱۴ (۴)، 9-20.  
جنتی، علی؛ دادگر، الهام؛ صادق تبریزی، جعفر؛ اصغری جعفرآبادی، محمد و غلامزاده نیکجو، رعنا (1391). دیدگاه متخصصان سلامت در مورد معیارهای لازم برای ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان‌ها. مجله علمی پژوهشی یافته، ۱۴ (۳)، 91- 101.
جهانگیری، عباس و جهانگیری، محمد (1396). ارزیابی عملکرد بیمارستان با استفاده از تصمیم‌گیری چند شاخصه پویا: یک مطالعه موردی در بیمارستان تأمین اجتماعی امام خمینی (ره) اراک. مدیریت بهداشت و درمان، 8(1)، 91-102.
خوان‏زاده، عبداله؛ مطلق، محمداسماعیل؛ میرشکاک، عبدالرضا؛ اکبری نساجی، ندا؛ نیاکان، مریم و نصراله پورشیروانی، سیدداوود (1395). ارزیابی عملکرد بیمارستان‏‏های دانشکده علوم پزشکی آبادان بر اساس مدل جایزه ملی تعالی سازمانی ایران. مدیریت اطلاعات سلامت، 13(2)، 138-144.
درگاهی، حسین و درودی، علیرضا (1397). ارزیابی عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی شبکه بهداشت جنوب شهر تهران. راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 13(4)، 264- 275.
دهقانان، حامد (1394). تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر انگیزه خدمت در بخش عمومی. مدیریت دولتی، 7 (4)، 721- 742.
رحیمی، زهرا؛ پیامنی، اکبر و عنبری، خاطره (1394). ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM. یافته، 17(3)، 87- 94.
سهرابی نژاد، محمد صادق؛ مردانشاهی، محمد مهدی و شکی، محمد حسن (1394). بررسی سطح کیفیت اقدامات براساس مدل مالکوم بالدریج در بیمارستان شهید رجایی تنکابن. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 1(4)، 45- 52.
علی نژاد، علیرضا و خلیلی، جواد (1396). روش ترکیبی BSC و VFB-DEA در محیط فازی جهت طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان‏‏ها. مدیریت کسب‌وکار، 9(35)، 47- 71.
قندهاری، نجمه؛ اسماعیلیان، مجید؛ تیموری، هادی و قلمکاری، شرمینه (1396). ارزیابی عملکرد بیمارستان نور و حضرت علی‌اصغر(ع) اصفهان با استفاده از روش ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تکنیک اندازه‌گیری جذابیت به‌وسیله ارزیابی‌های رسته‌ای. مدیریت اطلاعات سلامت، 14(2)، 58- 62.
مانیان، امیر و رونقی، محمد حسین (1394). ارائه چارچوب جامع پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از روش فراترکیب. مدیریت بازرگانی، 7(4)، 901- 920.
مایل افشار، مهناز؛ نوحی، فریدون؛ ریاحی، لیلا و نیک روان، انیسه (1398). شاخص‏‏های کلیدی عملکرد بخش اورژانس: یک مطالعه مروری. پرستاری قلب و عروق، 8(1)، 10-19.
محمودی، قهرمان؛ خادملو، محمد؛ عباسی رستمی، جواد و نیکپور، بهمن (1395). ارزیابی عملکرد بیمارستان‏‏های مشمول و غیرمشمول طرح تحول سلامت با الگوی بالدریج در استان مازندران. فصلنامه نسیم تندرستی، 5(2)، 16- 25.
ملک‌زاده، رؤیا؛ محمودی، قهرمان و عابدی، قاسم (1398). ارزیابی عملکرد بیمارستان آموزشی امام خمینی (ره) ساری با مدل تعالی سازمانی و رویکرد مدل برنامه‌ریزی عملیاتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ۲۹ (۱۷۷)، 157- 165.
ملک‌زاده، رؤیا؛ محمودی، قهرمان و عابدی، قاسم (1398). ارزیابی عملکرد بیمارستان با استفاده از کارت امتیازی متوازن و الگوی زنجیره‌ای برنامه. مدیریت ارتقای سلامت، 8(3)، 53-58.
ملک‌زاده، رؤیا؛ محمودی، قهرمان و عابدی، قاسم (1399). بررسی و مقایسه عملکرد بیمارستان با استفاده از «الگوی اعتباربخشی»، «الگوی تعالی سازمانی» و «الگوی زنجیره‌ای برنامه». فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت، ۹ (۵)، 48- 58.
ملک، محدثه و شجاعی باغینی، گلنار (1401). مطالعه تطبیقی ارزیابی عملکرد بیمارستان‏‏های شهرستان شاهرود با رویکرد کارت امتیازی متوازن. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری، 6(21)، 388-405.
وفایی نجار، علی؛ ابراهیمی پور، حسین؛ هوشمند، الهه و زمردی نیت، هادی (1397). شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‏‏های ارزیابی عملکرد بیمارستان با ترکیبی از کارت امتیازی متوازن و تکنیک دلفی (بیمارستان منتصریه). نوید نو، 21(66)، 1-11.
یاوری، زهرا؛ محمدشفیعی، مجید و غیور، فاطمه (1396). ارزیابی کیفیت خدمات کلینیک‏‏های تخصصی درمانی منتخب شیراز با استفاده از مدل SERVQUAL. مدیریت اطلاعات سلامت، 14(6)، 236-242.
یزدانی، حمید رضا؛ زارع، حمید و حدپور سراج، مرضیه (1400). ارائه چارچوبی برای مدیریت برون‌سپاری فرایندهای منابع انسانی: پژوهش فراترکیب. فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی، 11 (1)، 26- 53.
Alatawi, A. D., Niessen, L. W. & Khan, J. A. (2020). Efficiency evaluation of public hospitals in Saudi Arabia: an application of data envelopment analysis. BMJ open, 10(1), e031924.
Ali, J., Jusoh, A., Idris, N., Nor, K.M., Wan, Y., Abbas, A.F. & Alsharif, A.H. (2022). Applicability of healthcare service quality models and dimensions: future research directions. The TQM Journal, 35(6), 1378-1393.
Aliekperova, N. (2018). Motivating factors effecting work efficiency of employees in Ukrainian pharmaceutical sector. Economics and Sociology, 11(1), 61-74.
Amer, F., Hammoud, S., Khatatbeh, H., Lohner, S., Boncz, I. & Endrei, D. (2022). A systematic review: the dimensions to evaluate health care performance and an implication during the pandemic. BMC Health Services Research, 22, 621. https://doi.org/10.1186/s12913-022-07863-0.
Amrai, F., Mahfoozpour, S., Vahdat, S., & Hesam, S. (2022). Study of factors affecting the performance evaluation of Iranian health centers. Journal of Biological Research. DOI: https://doi.org/10.4081/jbr.2022.10302
Aujirapongpan S, Meesook K, Theinsathid P, Maneechot C. (2021). Performance Evaluation of Community Hospitals in Thailand: An Analysis Based on the Balanced Scorecard Concept. Iran J Public Health, 49(5), 906-913.
Bayo-Moriones, A., Galdon-Sanchez, J. E., & Martinez-de-Morentin, S. (2020). Performance appraisal: dimensions and determinants. The International Journal of Human Resource Management, 31(15), 1984-2015.
Beheshtinia, M., Mardani, A. & Kord, M. (2018). Improving the quality of hospital services using the QFD approach and integration with kano analysis under budget constraint. International Journal of Hospital Research, 7(3), 49-61.
Berg, M., Meijerink, Y., Gras, M., Goossensen, A., Schellekens, W., Haeck, J., Kallewaard, M. & Kingma, H. (2005). Feasibility first: developing public performance indicators on patient safety and clinical effectiveness for Dutch hospitals. Health Policy, 75(1), 59-73.
Buttigieg, S. C., Pace, A., & Rathert, C. (2017). Hospital performance dashboards: a literature review. Journal of health organization and management, 31(3), 385-406.
Cappelli, P. & Tavis, A. (2016). The performance management revolution. Harvard Business Review, 94(10), 58–67.
Carini, E., Gabutti, I., Frisicale, E.M., Di Pilla, A., Pezzullo, A.M., de Waure, C., Cicchetti, A., Boccia, S. & Specchia, M.L. (2020). Assessing hospital performance indicators. What dimensions? Evidence from an umbrella review. BMC Health Services Research, 20(1), 1038. doi: 10.1186/s12913-020-05879-y.
Chmielewska, M., Stokwiszewski, J., Markowska, J. (2022). Evaluating Organizational Performance of Public Hospitals using the McKinsey 7-S Framework. BMC Health Services Research, 22, (1).1-12.
Choudhary, G. B. & Puranik, S. (2014). A study on employee performance appraisal in health care. Asian J Manag Sci, 2(3), 59-64.
Dehghanan, H. (2015). Multilevel Analysis of Factors that Effect on Public Service Motivation. Journal of Public Administration, 7(4), 721-742. doi: 10.22059/jipa.2015.57353
Denisi, A. S. & Sonesh, S. (2011). The appraisal and management of performance at work. In S. Zedeck (Ed.). APA handbook of industrial and organizational psychology (pp. 255–279). Washington, DC, USA: American Psychological Association.
Du, K., Wu, P., Yuan, M., Li, Z. (2021). Performance Evaluation of Combining with Medical and Old-Age Care in Pension Institutions of China: A Two-Stage Data Envelopment Analysis. Single anonymous peer review. Risk Manag Healthc Policy, 2(14), 4211–4222.
El-Sayed, R. I. (2021). Development of a Performance Appraisal Tool for Staff Nurses. Lecturer of Nursing Administration, Faculty of Nursing, Port-Said University, Egypt.
Fatima, I., Humayun, A., Iqbal, U. & Shafiq, M. (2019). Dimensions of service quality in healthcare: a systematic review of literature. International Journal for Quality in Health Care, 31(1), 11-29.
Gerrish, E. (2016). The Impact of Performance Management on Performance in Public Organizations: A Meta-Analysis. Public Administration Review, 76(1), 48– 66.
Ghasemi, S., Aghsami, A., & Rabbani, M. (2021). Data envelopment analysis for estimate efficiency and ranking operating rooms: a case study. International journal of research in industrial engineering, 10(1), 67-86.
Giovanis, A., Pierrakos, G., Rizomyliotis, I. & Binioris, S. (2018). Assessing service quality and customer behavioral responses in hospital outpatient services: A formative measurement approach. International Journal of Quality and Service Sciences, 10(2), 98-116.
Gómez-Gallego, J. C., Gómez-Gallego, M., García-García, J. F. & Faura-Martinez, U. (2021, September). Evaluation of the efficiency of European health systems using fuzzy data envelopment analysis. In Healthcare (Vol. 9, No. 10, p. 1270). MDPI.
Gomez-Mejia, L. R., Berrone, P., & Franco-Santos, M. (2017). Compensation and organisational performance: Theory, research and practice (1st ed.) Routledge.
Hatefi, S. M. & Haeri, A. (2019). Evaluating hospital performance using an integrated balanced scorecard and fuzzy data envelopment analysis. Journal of Health Management & Information Science, 6(2), 66-76.
Huang, C. C. & Huang, S. M. (2020). External and internal capabilities and organizational performance: Does intellectual capital matter?. Asia Pacific Management Review, 25(2), 111-120.
Indicators AQ. Retained Surgical Item or Unretrieved Device Fragment Count. Retrieved from: http://www. qualityindicators
Jiang, S., Shi, H., Lin, W., & Liu, H. C. (2020). A large group linguistic Z-DEMATEL approach for identifying key performance indicators in hospital performance management. Applied Soft Computing, 86, 105900.
Kennedy, D. M., Anastos, C. T., & Genau, M. C. (2019). Improving healthcare service quality through performance management. Leadership in Health Services, 32(3), 477-492. doi: 10.1108/LHS-02-2019-0006.
Kosklin, R., Lammintakanen, J. & Kivinen, T. (2022). Knowledge management effects and performance in health care: a systematic literature review. Knowledge Management Research & Practice, 1-11.
Kounetas, K., Mitropoulos, I. Mitropoulos, P. & (2015). Factors affecting primary health care centers’ economic and production efficiency. Annals of Operations Research, 247(2), 807-822.
Kutlu Gündoğdu, F. & Kahraman, C. (2021). Hospital performance assessment using interval-valued spherical fuzzy analytic hierarchy process. In Decision Making with Spherical Fuzzy Sets (pp. 349-373). Springer, Cham.
Lacroix, J. (2012). Canadian Hospital Reporting Project (CHRP). Hospital Reports. canada.
Liao, H., Mi, X., Yu, Q., & Luo, L. (2019). Hospital performance evaluation by a hesitant fuzzy linguistic best worst method with inconsistency repairing. Journal of Cleaner Production, 232, 657-671.
Lupo,T. (2016). A fuzzy framework to evaluate service quality in the healthcare industry: An empirical case of public hospital service evaluation in Sicily. Applied Soft Computing, 40, 468-478.
Madlabana, C. Z., Mashamba-Thompson, T. P., & Petersen, I. (2020). Performance management methods and practices among nurses in primary health care settings: a systematic scoping review protocol. Systematic Reviews, 9(1), 1-9.
Maulidina, R., Arini, W. Y. & Damayanti, N. A. (2019). Analysis Of Employee Performance Appraisal System In Primary Health Care. Indian Journal of Public Health Research & Development, 10(12).
Mayelafshar, M., Noohi, F., Riahi, L., & Nikravan, A. (2021). Identification of the Key Performance Indicators for Designing an Emergency Department Dashboard in a Referral Cardiac Hospital. Iranian Red Crescent Medical Journal (IRCMJ), 8(1), 10-19. (in Persian)
McNatt, Z., Linnander, E., Endeshaw, A., Tatek, D., Conteh, D. & Bradley, E.H. (2015). A national system for monitoring the performance of hospitals in Ethiopia. Bulletin of the World Health Organization, 93, 719-726.
Molina-Azorín, J. F., Pereira-Moliner, J., López-Gamero, M. D., Pertusa-Ortega, E. M., & José Tarí, J. (2020). Multilevel research: Foundations and opportunities in management. BRQ Business Research Quarterly, 23(4), 319-333.
Nabitz, U., Klazinga, N., Walburg, J. (2000). The EFQM excellence model: European and Dutch experiences with the EFQM approach in health care. International Journal for Quality in Health Care, 12(3), 191- 202.
Narayan, A. K., Rosenkrantz, A. B., Wang, G. X., Daye, D. & Durand, D. J. (2019). Trends in hospital performance on the medicare national outpatient imaging metrics: a 5-year longitudinal cohort analysis. Journal of the American College of Radiology, 16(11), 1604-1611.
Neely, A. D., Adams, C., & Kennerley, M. (2002). The performance prism: The scorecard for measuring and managing business success. London: Prentice Hall Financial Times.
Noris, N., Putera, K.A.S.I., Libasin, Z. & Krishnan, M. (2022). Lean healthcare implementation in malaysian specialist hospitals: challenges and performance evaluation. Journal of Health and Translational Medicine, 2(10), 21-33.
Nure, G. (2018). Performance evaluation of employees in hospital service. Frinanzergebnisse fur drei Griechischen banken in albanien.
Nuritasari, R. T., Fitriyasari, R., & Hasinuddin, M. (2020). Evaluation of Performance Appraisal Instrument Development for Nurse Based On Self Efficacy at Lavalette Hospital in Malang. STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan, 9(2), 644-655.
Nxumalo, N., Goudge, J., Gilson, L., & Eyles, J. (2018). Performance management in times of change: experiences of implementing a performance assessment system in a district in South Africa. International journal for equity in health, 17(1), 141.
OECD HDC (2016-2017). Definitions for Health Care Quality Indicators. In: OECD HDC.
Okoth, V. A., & Flora, O. M. (2019). Motivation and employee performance at avenue hospital kisumu county-Kenya. Business Management Dynamics, 9(5), 20.
Panjaitan, S. H., Girsang, E., Nasution, S. L. R., & Nasution, S. W. (2022). An Analysis Operational of Strategic Plan Based on Balance Score Card Perspective with Hospital Performance in Pabatu Hospital, Tebing Tinggi City 2021. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 5(3), 19068-19079.
Peykani, P., Mohammadi, E., & Esmaeili, F. S. S. (2018). Measuring performance, estimating most productive scale size, and benchmarking of hospitals using DEA approach: a case study in Iran. International Journal of Hospital Research.
Peykani, P., Seyed Esmaeili, F. S., Rostamy-Malkhalifeh, M., & Hosseinzadeh Lotfi, F. (2018). Measuring productivity changes of hospitals in Tehran: the fuzzy Malmquist productivity index. International Journal of Hospital Research, 7(3), 1-16.
Pitocco, C. & Sexton, T. R. (2018). Measuring hospital performance using mortality rates: an alternative to the RAMR. International Journal of Health Policy and Management, 7(4), 308.
Piubello Orsini, L., Leardini, C., Vernizzi, S., & Campedelli, B. (2021). Inefficiency of public hospitals: a multistage data envelopment analysis in an Italian region. BMC Health Services Research, 21(1), 1-15.
Raeisi, A. R., Yarmohammadian, M. H., Bakhsh, R. M. & Gangi, H. (2012). Performance evaluation of Al-Zahra academic medical center based on Iran balanced scorecard model. Journal of education and health promotion, 1(1), 1.
Rahimi, H., Kavosi, Z., Shojaei, P. & Kharazmi, E. (2017). Key performance indicators in hospital based on balanced scorecard model. Journal of Health Management & Information Science, 4(1), 17-24.
Rasi, V., Delgoshaee, B. & Maleki, M. (2020). Identification of common indicators of hospital performance evaluation models: A scoping review. J Edu Health Promot, 9, 63.
Rivta, K., Lammintakanen, J. & Kivinen, T. (2022). Knowledge management effects and performance in health care: a systematic literature review. Knowledge Management Research & Practice, 2(10), 1-12.
Salvatore F. P., Milone, M. (2021). Value-based health-care principles in health-care organizations. International Journal of Organizational Analysis, 2(9), 22-41.
Sandelowski, M. & Barros, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. Springer publishing company Inc
Sanders, K. & Yang, H. (2015). The HRM Process Approach: The Influence of Employees’ Attribution to Explain the HRM‐Performance Relationship. Human Resource Management, 55(2), 201 – 217.
Shortell, S. M., Blodgett, J. C., Rundall, T. G., Henke, R. M. & Reponen, E. (2021). Lean management and hospital performance: adoption vs. implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 47(5), 296-305.
Si, S.L., You, X.Y., Liu, H.C. & Huang, J. (2017). Identifying Key Performance Indicators for Holistic Hospital Management with a Modified DEMATEL Approach. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(8), 934.
Simou, E., Pliatsika, P., Koutsogeorgou, E. & Roumeliotou, A. (2015) Developing a national framework of quality indicators for public hospitals. The International journal of health planning and management, 29(3).
Siyum, H. (2020). Impact of performance appraisal on employee productivity in private and public hospitals in Tigray, Ethiopia. International Journal of Research and Innovation in Social Science, 4(5), 360-368.
Tappura, S., Sievänen, M., Heikkilä, J., Jussila, A. & Nenonen, N. (2015). A management accounting perspective on safety. Safety science, 71, 151-159.
Taylor, J. (2015). Closing the Rhetoric-Reality Gap? Employees’ Perspective of Performance Management in the Australian Public Service. Australian Journal of Public Administration, 74(3), 336–353.
Tinetti, M. E., Naik, A. D., & Dodson, J. A. (2016). Moving from disease-centered to patient goals–directed care for patients with multiple chronic conditions: patient value-based care. JAMA cardiology, 1(1), 9-10.
Tseng, S. T. & Levy, P. E. (2019). A multilevel leadership process framework of performance management. Human Resource Management Review, 29(4).  https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2018.10.001
World Health Organization. (2016). Global strategy on human resources for health: workforce 2030.
Zhao, F., Kang, T. W., & Kang, M. (2022). Linking Intellectual Leadership Practices to Sustainability Outcomes: Moderated Mediation Effect of Employees’ Multifunctionality. Sustainability, 14(7), 3855.
Zhao, S., Gu, Y. & Huang, Z. (2022). Building a Performance Management System for Hospitals Based on Diagnosis-Related Group (DRG) Payment. Advanced Sensing Materials for Internet of Things Sensors, 3(9), 21-23.
Zulaikah, R., Tamtomo, D., & Sulaeman, E. S. (2020). Multilevel Analysis of Community Health Center, Performance of Health Personnel: Evidence from Ngawi, East Java. Journal of Health Policy and Management, 5(1), 13-22.