بررسی نقش تاریخی دلسوزان در سیاست‌گذاری‌های تربیتی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

در ایران، افراد یا گروه‌هایی بوده‌اند که نعمت آموزش‌و‌پرورش را درک کرده و از مال و جان خویش در راه آن دریغ نکرده‌اند. در همین راستا، هر گاه حاکمان به‌طور نسبی نگاهی به نظر این افراد ‌‌کرده‌اند، جامعه رو به جلو گام بر‌داشته و بر عکس، عدم توجه موجب انزوا و انباشت مطالبات مردم شده است. از این رو، باید اذعان کرد؛ در صورت کم‌توجهی به سرمایه انسانی، ممکن است شکاف غیرقابل جبرانی بین جامعه‌ ما و جهان پیشرفته ایجاد شود. نگارنده با توجه به نکات پیش‌گفته و این اعتقاد که گذشته چراغ راه آینده می‌باشد؛ کوشش کرده است تا ضمن نگاهی به مبانی سیاستگذاری و بیان خدمات برخی از دلسوزان آموزش‌و‌پروش در گذر تاریخ میهن، نقش آن‌ها را در سیاست‌گذاری‌های آموزشی روشن نماید. لذا، در آغاز برای آگاهی از مبانی سیاست‌گذاری، بحث کوتاهی در این باب آورده می‌‌شود؛ سپس به نقش دلسوزان و روش‌های مشارکت در سیاست‌گذاری اشاره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


  1. آب روشن، مصطفی (1394) نقش نظارتی خانواده در تربیت فرزندان. قابل دسترسی در:
  2. آپتون، جوزف (1361). نگرشی بر تاریخ ایران نوین. یعقوب آژند تهران: نیلوفر
  3. الماسی، علیمحمد (1366). تاریخ آموزش وپرورش. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی
  4. الوانی، سیدمهدی (1373). تصمیم‌گیری و تعیین خط ومشی دولتی. تهران: سمت
  5. زندیه، حسن‌‌رضا، (1378). نقش‌ مشارکت ‌در ‌ارتقاء ‌‌بهروری ‌‌واحدهای ‌‌آموزشی. ‌تهران: مرکز آموزش و بهبود مدیریت           

6. زرین کوب، عبدالحسین (1367). ایران از آغاز تا اسلام. تهران: امیرکبیر

  1. ساکت، محمد (1376). تاریخ آموزشی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
  2. سلیمی، محمدحسین (1380) مشارکت و مدیریت مشارکتی در آموزش و پرورش. فصلنامه‌ی مدریت در آموزش و پرورش، شماره‌ 28
  3. چارچوبی برای تحلیل سیاست گذاری آموزشی (1387). شبکه اینترنتی آفتاب. قابل دسترسی در:

10.صافی، احمد (1378). سازمان و ادراه امور مدارس. تهران: رشد

11.صدیق، عیسی (1354). تاریخ فرهنگ ایران. تهران: دانشگاه تهران

12.فریره، یائولو. (1363). آموزش درجریان پیشرفت، احمدبیرشک. تهران: خوارزمی

13.قاجارگر، مرتضی (1380). خصوصی سازی نظام آموزش و پرورش در ایران. تهران: زهد

14.- قارانی، معصومه (1392). سیر سیاستگذاری آموزش در دولت‌های بعد از انقلاب. قائدی، وهاب (1390). عوامل موثر بر سیایتگذاری آموزشی

15.محسنی‌نیا، محمدجواد (1378) بودجه و بودجه‌ریزی در آموزش و پرورش. فصلنامه‌‌ مدیریت در آموزش و پرورش شماره 22

16. نیکنامی، مصطفی (1377). نظارت و راهنمایی آموزشی. تهران: سمت

  1. هاشمیان، سیداحمد (1372). آراء تربیتی غزالی. فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 34
  2. روزنامه همشهری. سهم مادر تولید علم ناچیز است . شماره 2608 تاریخ 11/11/80