کلیدواژه‌ها = عملکرد سازمانی
تعداد مقالات: 10
3. بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی.

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-42

حسن درویش؛ معصومه عباس‌آبادی


4. نقش میانجی یادگیری سازمانی در تاثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی.

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-42

شهرام خلیل‌نژاد؛ عماد گل‌محمدی؛ سمیه نیستانی؛ محمدباقر رسوله‌وندی


5. نقش یادگیری سازمانی در بهبود عملکرد غیر مالی سازمان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 127-144

محمد حسن پرداختچی؛ اباصلت خراسانی؛ محمد عموزاده؛ حاتم ملکی؛ امید بهرامیان


6. رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-20

عباس منوریان؛ هادی اسکندری؛ نسرین عرفانی