نویسنده = حمید رضا یزدانی
طراحی و اعتبارسنجی مدل درهم‌تنیدگی شغلی کارکنان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 152-178

10.22034/jhrs.2021.266749.1598

ناصر پورصادق؛ حمید رضا یزدانی؛ هادی رهبری


ارائه چارچوبی برای مدیریت برون‌سپاری فرایندهای منابع انسانی: پژوهش فراترکیب

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 26-53

10.22034/jhrs.2021.257003.1537

حمید رضا یزدانی؛ حمید زارع؛ مرضیه حدپور سراج


نقش میانجی مبادلۀ رهبر ـ عضو در ارتقای نوآوری فردی از رهگذر رهبری پدرسالارانه

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 51-76

10.22034/jhrs.2019.102832

حمیدرضا یزدانی؛ سید فرامرز قرآنی؛ روح‌ا... نیکخواه کیارمش؛ علیرضا کاملی