کلیدواژه‌ها = یادگیری سازمانی
تعداد مقالات: 9
3. نقش میانجی یادگیری سازمانی در تاثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی.

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-42

شهرام خلیل‌نژاد؛ عماد گل‌محمدی؛ سمیه نیستانی؛ محمدباقر رسوله‌وندی


4. نقش یادگیری سازمانی در بهبود عملکرد غیر مالی سازمان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 127-144

محمد حسن پرداختچی؛ اباصلت خراسانی؛ محمد عموزاده؛ حاتم ملکی؛ امید بهرامیان


7. بررسی نقش میانجی هویت سازمانی در تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی سازمانی.

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 23-40

علی اکبر امین بیدختی؛ سید احمد محمدی حسینی؛ مجتبی فیروزجائیان