کلیدواژه‌ها = شایستگی
تعداد مقالات: 7
2. شناسایی و رتبه‌بندی موانع چابک‌سازی سازمان تامین اجتماعی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-44

صدیقه طوطیان اصفهانی؛ فرانک خدایاری؛ لیلا ورمزیا


4. تدوین نیم‌رخ شایستگی مشاغل استراتژیک به منظور ارزیابی آمادگی استراتژیک سرمایه انسانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 71-94

علیرضا عبدی؛ محجوبه اکبریان؛ معصومه پورحسینلو


6. بررسی نقش اعتماد میان فردی در تسهیم دانش سازمانی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 109-124

حسن کولیوند؛ محسن زراعتی