کلیدواژه‌ها = مدیریت استعداد
طراحی الگوی تلفیقی مدیریت استعداد به روش تحلیل مضمون

دوره 10، شماره 3، آبان 1399، صفحه 79-104

10.22034/jhrs.2020.242924.1461

علیرضا رجبی پور میبدی؛ معصومه محمدی


ارائه الگوی مدیریت استعداد در نهاجا

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 117-136

حسن ولی پوری؛ حسین رضایی


بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی.

دوره 8، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 19-42

حسن درویش؛ معصومه عباس‌آبادی


مدیریت استعداد؛ مفاهیم و مدل‌ها

دوره 5، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 121-138

جمشید صالحی صدقیانی؛ سیده هدی شمس؛ علی مخصوصی