کلیدواژه‌ها = مدیریت استعداد
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل مضمون مدیریت زنجیره تأمین استعداد در صنعت بانکداری

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 22-42

10.22034/jhrs.2020.127043

حامد دهقانان؛ مسعود کریم زندی


2. طراحی الگوی تلفیقی مدیریت استعداد به روش تحلیل مضمون

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 79-104

10.22034/jhrs.2020.242924.1461

علیرضا رجبی پور میبدی؛ معصومه محمدی


4. ارائه الگوی مدیریت استعداد در نهاجا

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 117-136

حسن ولی پوری؛ حسین رضایی


5. بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی.

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-42

حسن درویش؛ معصومه عباس‌آبادی


7. مدیریت استعداد؛ مفاهیم و مدل‌ها

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 121-138

جمشید صالحی صدقیانی؛ سیده هدی شمس؛ علی مخصوصی