دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 41، مهر 1400 
چارچوب ارزش‌‌آفرینی مدیریت منابع انسانی در پلتفرم‌های حمل‌ونقل

صفحه 26-49

10.22034/jhrs.2021.139110

محمد سعید الماس‌پور؛ حمزه خواستار؛ سعید جعفری نیا؛ بیژن عبدالهی


ارائه مدل ارزیابی استراتژیک نظام مدیریت منابع انسانی در هولدینگ‌ها

صفحه 50-70

10.22034/jhrs.2021.139111

جهانیار بامدادصوفی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ حامد دهقانان؛ منصور دهقان نجم آبادی