دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 18، بهمن 1394، صفحه 1-202 (شماره 18 زمستان 94) 

مقاله پژوهشی

تدوین معیار کمی ارزیابی چابکی حاصل از عملکرد

صفحه 1-30

سید فرامرز قرآنی؛ صمد بارانی


نقش سرمایه‌ انسانی در توسعه ظرفیت خلق دانش سازمانی.

صفحه 49-70

مریم خلعتبری معظم؛ حامد امیری؛ ابراهیم اسکندری؛ علی روزبهانی


مدیریت استعداد؛ مفاهیم و مدل‌ها

صفحه 121-138

جمشید صالحی صدقیانی؛ سیده هدی شمس؛ علی مخصوصی