دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، آذر 1394، صفحه 1-171 (شماره 17 پاییز 94) 
بررسی نقش میانجی هویت سازمانی در تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی سازمانی.

صفحه 23-40

علی اکبر امین بیدختی؛ سید احمد محمدی حسینی؛ مجتبی فیروزجائیان


تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی با رویکرد شناختی

صفحه 85-116

ابوالقاسم نادری؛ کمال خرازی؛ یعقوب انتظاری؛ حسن محجوب